Halkla İlişkiler ve Organizasyon Megep Modül Kitabı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Megep Modül Kitabı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Megep Modül Kitabı

Modül Adı Durum
Halkla İlişkiler Kavramı Hazır / İndir
Halkla İlişkilerin İlişkili Olduğu Alanlar Hazır / İndir
Organizasyon Çeşitleri Hazır / İndir
Organizasyon Hizmet Alanları Hazır / İndir

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; halkla ilişkiler kavramının ilişkili olduğu alanları öğrenme ve organizasyon çeşitleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Haftalık Ders Saati: 3

Kazanım 1: Halkla ilişkiler kavramını öğrenerek halkla ilişkiler ile ilgili meslek kuruluşlarını açıklar.
Modül Adı: Halkla İlişkiler Kavramı Modülün Süresi: 40/15 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Halkla ilişkiler kavramını IPRA literatürü kuralları uygun olarak internet, yazılı ve sözlü basından araştırır.
– Halkla ilişkiler faaliyetlerinde etik ilkeleri inceler.

Kazanım 2: Halkla ilişkilerin ilişkili olduğu alanlarla benzer ve ayrılan yönlerini seçer.
Modül Adı: Halkla İlişkilerin İlişkili Olduğu Alanlar
Modülün Süresi: 40/ 33 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Halkla ilişkiler ve reklam ilişkisini ulusal ve uluslararası iş ve ticaret hukuku ile meslek, etik kurallarına göre inceler.
– Propaganda ve halkla ilişkiler kavramının benzer ve farklı yönlerini görsel-yazılı basından örnekler üzerinde çalışarak ayırt eder.
– Halkla ilişkiler ve lobicilik ilişkisini ulusal ve uluslararası standartlara göre inceler.
– Pazarlama kavramı ile halkla ilişkiler kavramını tablolar üzerinde karşılaştırır.
– Halkla ilişkiler ve tanıtım ilişkisini örnek kampanya çalışması üzerinden inceler.

Kazanım 3: Organizasyon çeşitlerine uygun organizasyon yöntemlerini uygular.
Modül Adı: Organizasyon Hizmet Alanları
Modülün Süresi: 40/ 24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Günümüzdeki organizasyon ve yönetim teorilerini araştırarak organizasyonun tarihsel gelişimi konusunda bilinç sahibi olur.
– Organizasyon çeşitlerini ve yönetim süreçlerini açıklayan tablo çizer.
– Organizasyonun başarılı olabilmesi için organizasyon aşamalarını içeren dosya hazırlar.

Kazanım 4: Kurumsal organizasyonlar, sosyal ve kültürel organizasyonlar, ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile ilgili yapılması gerekenleri açıklar.
Modül Adı: Organizasyon Çeşitleri Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Kurumsal organizasyon çeşitleri ve özelliklerini listeler.
– Çevresinde düzenlenen sosyal ve kültürel organizasyonların özelliklerini açıklar.
– Ulusal ve uluslararası organizasyon örneklerini açıklar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz