Harita Hesapları Dersi Modül Kitabı

Harita Hesapları Dersi Modül Kitabı

Harita Hesapları Dersi Modül Kitabı

Harita Hesapları dersinin modülleri; Alan Hesapları modülü, Geometrik Hesaplamalar modülü, Koordinat Sistemleri modülü, Temel Ödevler modülü ve Trigonometrik Fonksiyonlar modülüdür.

Modül Adı Durum
Alan Hesapları Hazır / İndir
Geometrik Hesaplamalar Hazır / İndir
Koordinat Sistemleri Hazır / İndir
Trigonometrik Fonksiyonlar Hazır / İndir

Harita Hesapları Dersi Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; ölçü birimleri ve birimler arasındaki dönüşümler, trigonometrik fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar arasındaki bağıntılar ve hesaplamalar, trigonometrik  fonksiyonlarla ilgili teoremler, üçgen çözümleri, alan hesapları ve hacim hesapları yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Haftalık Ders Saati: 3

Kazanım 1: Trigonometrik fonksiyonların hesabını yapar.
Modül Adı: Trigonometrik Fonksiyonlar Modülün Süresi: 40/30 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Ölçü birimlerinin dönüşümlerini yapar.
– Trigonometrik fonksiyonları kullanır.
– Trigonometrik fonksiyonlar arasında bağıntılar kurar.
– Trigonometrik fonksiyonlarla ilgili teoremleri uygular.

Kazanım 2: Geometrik hesaplamalar yapar.
Modül Adı: : Geometrik Hesaplamalar Modülün Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Üçgen çözümlerini yapar.
– Düzgün geometrik şekillerin alan hesaplarını yapar.
– Düzgün geometrik şekillerin hacim hesaplarını yapar.

Kazanım 3: Koordinat sistemleri ile ilgili uygulamalar yapar.
Modül Adı: Koordinat Sistemleri Modülün Süresi: 40/27 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Dik koordinat sistemini uygular.
– Kutupsal koordinat sistemini uygular.
– Jeodezik birim daire bölgesini belirler.

Kazanım 4: Alan hesaplamaları yapar.
Modül Adı: Alan Hesapları Modülün Süresi: 40/27 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Ölçü değerlerine göre alan hesabı yapar.
– Koordinat değerlerine göre alan hesabı yapar.
– Planimetre ile alan hesabı yapar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz