Javascript Sayı Yuvarlama, Basamak Sayısı Floor, Ceil, Round

Javascript Sayı Yuvarlama, Basamak Sayısı Floor, Ceil, Round

Javascript programlama dilinde ondalıklı sayıları yuvarlama ve yine javascript’de virgülden sonra kaç basamak olacağını bu dersimizde anlatacağız.

Javascript Ondalık Yuvarlama

Bunun için 2 tane metod vardır. Bunlardan biri Math.ceil diğeri Math.floor’dur. Şimdi bu iki metod hakkında ayrıntılar verelim.

Math.round: Sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlar. Örneğin 4.49 sayısını 4’e, 7.51 sayısını 8’e yuvarlar.

var sayi=32.45;
sayi=Math.floor(sayi);
alert(sayi); //sonuç:32

var sayi=56.5;
sayi=Math.floor(sayi);
alert(sayi); //sonuç:57

Math.ceil: Sayıyı yukarı doğru yuvarlamak için kullanılır. Örn: 3.45 sayısını 4 tam sayısına, 6.67 sayısını 7 tam sayısına yuvarlar.

var sayi=22.25;
var sayi2=32.85;
var sayi3=34.56;
sayi=Math.ceil(sayi);
sayi2=Math.ceil(sayi2);
sayi3=Math.ceil(sayi3);
alert(sayi); //sonuç:23
alert(sayi2); //sonuç:33
alert(sayi3); //sonuç:35

Math.floor: Verilen sayıyı tam kısma yuvarlar ya da tabana yuvarlar. Örneğin 3.9 sayısını 3 tam sayısına yuvarlar.

var sayi=22.25;
var sayi2=32.85;
var sayi3=34.56;
sayi=Math.floor(sayi);
sayi2=Math.floor(sayi1);
sayi3=Math.floor(sayi2);
alert(sayi); //sonuç:22
alert(sayi2); //sonuç:32
alert(sayi3); //sonuç:34

Virgülden Sonraki Ondalık Miktarı

Javascript’de ondalıklı sayılarda virgülden sonraki ondalık sayının basamak sayısı için toFixed( ) kullanılır.

var sayi=36.85548;
sayi= Number(sayi.toFixed(2));
alert(sayi); //sonuç:36.86


var sayi=36.85348;
sayi= Number(sayi.toFixed(3));
alert(sayi); //sonuç:36.853

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz