Javascript Sayı Yuvarlama, Basamak Sayısı Floor, Ceil, Round

Javascript programlama dilinde ondalıklı sayıları yuvarlama ve yine javascript’de virgülden sonra kaç basamak olacağını bu dersimizde anlatacağız.

Javascript Ondalık Yuvarlama

Bunun için 2 tane metod vardır. Bunlardan biri Math.ceil diğeri Math.floor’dur. Şimdi bu iki metod hakkında ayrıntılar verelim.

Math.round: Sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlar. Örneğin 4.49 sayısını 4’e, 7.51 sayısını 8’e yuvarlar.

var sayi=32.45;
sayi=Math.floor(sayi);
alert(sayi); //sonuç:32

var sayi=56.5;
sayi=Math.floor(sayi);
alert(sayi); //sonuç:57

Math.ceil: Sayıyı yukarı doğru yuvarlamak için kullanılır. Örn: 3.45 sayısını 4 tam sayısına, 6.67 sayısını 7 tam sayısına yuvarlar.

var sayi=22.25;
var sayi2=32.85;
var sayi3=34.56;
sayi=Math.ceil(sayi);
sayi2=Math.ceil(sayi2);
sayi3=Math.ceil(sayi3);
alert(sayi); //sonuç:23
alert(sayi2); //sonuç:33
alert(sayi3); //sonuç:35

Math.floor: Verilen sayıyı tam kısma yuvarlar ya da tabana yuvarlar. Örneğin 3.9 sayısını 3 tam sayısına yuvarlar.

var sayi=22.25;
var sayi2=32.85;
var sayi3=34.56;
sayi=Math.floor(sayi);
sayi2=Math.floor(sayi1);
sayi3=Math.floor(sayi2);
alert(sayi); //sonuç:22
alert(sayi2); //sonuç:32
alert(sayi3); //sonuç:34

Virgülden Sonraki Ondalık Miktarı

Javascript’de ondalıklı sayılarda virgülden sonraki ondalık sayının basamak sayısı için toFixed( ) kullanılır.

var sayi=36.85548;
sayi= Number(sayi.toFixed(2));
alert(sayi); //sonuç:36.86


var sayi=36.85348;
sayi= Number(sayi.toFixed(3));
alert(sayi); //sonuç:36.853

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir