Html Test Soruları

1-HTML nedir?

a) Sayfa içindeki metinlerin tarayıcıda nasıl görüneceğini ve işlevsel olacağını düzenleyen işaret dilidir.
b) Diğer sayfaları bağlayan linkler
c) Nesneyi bağlayan linkler
d) XML etiketleri

 2-Html etiketleri hangi karakterler arasına yazılır?

a) < >  b) # #    c) { }    d) “ “

3-Aşağıdakilerden hangisi bir web sitesinin varsayılan anasayfa dosyasının adıdır?

a) anasayfa.htm     b) anasayfa.html
c) index.html       d) giris.htm

4-Başlık etiketlerinde hangisinde yazı boyutu en büyüktür?

a) <h1>    b) <h2>     c) <h3>    d) <h4>

5-Bir web sayfası hangi HTML etiketi ile başlar?

a) <body> b) <html> c) <head> d) <title>

6-HTML dokümanının başlık çubuğunda yer alacak başlık yazısı hangi HTML etiketleri arasına yazılır?

a) <body> b) <html> c) <head> d) <title>

7-HTML dokümanının esas içerik kısmı hangi HTML etiketi ile başlar? a) <body> b) <html> c) <head> d) <title>

8-Alt satıra geçmek için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

a) <br>    b) <hr>    c) <enter>    d) </p>

9-Bir çizgi eklemek için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

a) <br> b) <hr> c) <draw> d) <layer>

10-Aşağıdakilerden hangisi boşluk bırakmak için kullanılır?

a) <br>     b)&nbsp     c) <hr>     d) <b>

11-Link(bağlantı) oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

a) <a>   b) <li>    c) <img>    d) <div>

12-Oluşturulacak linke ait dosyanın belirlendiği HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?

a) a     b) href     c) src     d) align

13-Linkin tıklanması durumunda sayfanın yeni pencerede açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?

a) target=”_top”    b) target=”_parent”
c) target=”_self”    d) target=”_blank”

14-Tabloda aynı satırları birleştirmeyi sağlayan etiket hangisidir?

a) border       b) rowspan
c) colspan      d) cellspacing

15-HTML sayfasının arka zeminini mavi yapmak için hangi HTML satırı kullanılır?

a) <body color=”blue”>
b) <body bgcolor=”blue”>
c) <body background=”blue”>
d) <body set=”blue”>

16-Bir tablonun kenarlık kalınlığını ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?

a) border       b) height
c) width         d) align

17-Paragraf için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

a) <p>        b) <hr>     
c) <td>      d) <tr>

18-Sayfaya resim yerleştirmek kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

a) <img>      b) <body> 
c) <div>       d) <table>

19-Numaralı liste için kullanılan etiketler hangisidir?

a) <ol><li>..</ol>
b) <ul><li>..</ul>
c) <dl><li>..</dl>
d)<dt><li>..</dt>

20-Bir tablo veya resmin genişliğini ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?

a) height   b) width     c) left     d) top

21-Bir tablonun sütununda yer alan bilginin dikey hizalamasını ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?

a) top         b) align
c) valign     d) height?

22-<input type=”text” maxlength=”11”> Yanda verilen input tipi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?

a)Textbox oluşturur ve maksimum 11 karakter girilebilir.
b) Sadece Textbox oluşturur.
c) Textarea oluşturur ve minimum 11 karakter girilebilir.
d) Textarea oluşturur ve maksimum 11 karakter girilebilir.

23-Aşağıdakilerden hangisi HTML’de resim ekleme kodudur?

a)<img src = “logo.jpg”>
b) <resim src = “logo.jpg”>
c) <image = “logo.jpg”>
d) <picturesrc = “logo.jpg”>

24-RGB kodunda R,G ve B sırayla hangi renkleri ifade etmektedir?

A) Kırmızı-Gri-Beyaz
B) Kırmızı-Mavi-Yeşil
C) Kırmızı-Yeşil-Mavi
D) Mavi-Yeşil-Kırmızı

25-<td align=”center” valign=”top” height=”50″> Web </td>

Yukarıdaki gibi bir tablo hücresine uygulanmış özellikler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A ) Hücre genişliği = 50 px , Yatay hizalama = Orta , Dikey hizalama = Üst

B ) Hücre yüksekliği = 50 px , Yatay hizalama = Orta , Dikey hizalama = Alt
C ) Hücre genişliği = 50 px , Yatay hizalama = Orta , Dikey hizalama = Alt
D ) Hücre yüksekliği = 50 px , Yatay hizalama = Orta , Dikey hizalama = Üst

26-Sayfamıza eklediğimiz form özelliklerinden “Action” bölümünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Formumuzun kayıtlı olduğu sayfanın yazıldığı bölümdür
B ) Formun çalışması için gerekli olan sayfanın yazıldığı bölümdür.
C ) Forma girilen değerlerin gönderileceği sayfanın yazıldığı bölümdür.
D ) Forma girilen değerlerin gönderileceği klasörün yazıldığı bölümdür.

27-. Standart bir html dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) txt    b) doc    c) html    d) http

28-DNS nedir?

a)Sunucunun IP adresinin sözel karşılığını belirleyen sistemdir.
b)Host Namedir
c)İstemcinin IP adresinin sözel karşılığını belirleyen sistemdir.
d)Domain Name ile eş anlamlıdır

29-FTP nedir?

a)Web servisiyle yapılan dosya işlemleridir
b)İnternet üzerinde bir servistir
c)Sunucuya dosya yüklemeye yarayan bir paket programdır
d)Hepsi

30-<td align=”left”> ne iş yapar?

a)Tablodaki bütün verileri hücrelerin içinde sola yanaşık yazar
b)Bir hücredeki veriyi hücrenin içinde sola yanaşık yazar
c)Bütün tabloyu sola yanaştırır
d)Bütün satırı sağa yanaştırır

31-Tabloda verinin hücreye olan mesafesini hangi parametre ayarlar?

a)Border               b)Cellpadding
c)Cellspacing       d)Width

32-Resmin kaynağını belirleyen HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
a) img      b) align
c) src       d) border

33-Mouse ile resmin üzerine gelindiğinde istenilen bir mesajın çıkmasını sağlayan HTML parametresi hangisidir?

a) alt     b) value   
c) src    d) top

34-Bir tablo veya resmin genişliğini ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?

a) height      b) width
c) left            d) top

35-Bir tablo veya resmin yüksekliğini ayarlamak için hangi HTML parametresi kullanılır?

a) height      b) width
c) left            d) top

36-Bir tablonun sütununda yer alan bilginin yatay hizalamasını ayarlamak için hangi HTML parametresi kullanılır?

a) top            b) align
c) valign      d) height

37-Bir tablonun sütununda yer alan bilginin dikey hizalamasını ayarlamak için hangi HTML parametresi kullanılır?

a) top         b) align
c) valign    d) height

38-Bir yazının biçimlendirilmesi için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

a) <font>      b) <body>
c) <title>     d) <table>

39-Bir yazının yazı karakter boyutunu değiştirmek için hangi HTML parametresi kullanılır?

a) size      b) height
c) title      d) width

40-Bir yazının yazı karakter tipini değiştirmek için hangi HTML parametresi kullanılır?

a) size    b) face   
c) title    d) color

41-Bir yazının yazı karakter rengini değiştirmek için hangi HTML parametresi kullanılır?

a) size    b) face
c) title    d) color

42-Bir form oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

a) <form>         b) <input>
c) <submit>     d) <body

43-Hangisi web sunucu yazılımıdır?

a) Apache         b) Dreamweaver
c) Fireworks   d) Internet Explorer

44-Browser (tarayıcı) program ne işe yarar?

a) Kâğıt üzerindeki yazıları bilgisayara aktarır.
b) İnternete bağlantı sağlar.
c) İnternet sayfalarını bilgisayarımızda görmeyi sağlar.
d) İnternet bağlantısını hızlandırır

45-Hangisi bir web tarayıcı yazılımıdır?

a) Apache       b) Dreamweaver
c) Fireworks   d) Chrome

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir