11-12. Sınıf

Genel Muhasebe Dersi Modül Kitabı

Muhasebe ve finasman alanının Bilgisayarlı muhasebe dalına ait ve en çok kredisi olan yani baraj dersidir. Genel muhasebe dersinin megep ders...

Makine Teknolojisi Alanı Dersleri Modül Kitapları

Makine teknolojisi 10. sınıf, Makine teknolojisi 11 sınıf ve Makine teknolojisi 12. sınıfındaki tüm derslerin modülleri burada. Makine Teknolojisi Alanında okutulan tüm derslerin...

Tüm Laboratuvar Hizmetleri Alanı Dersleri Megep Modül Kitapları

Laboratuvar Hizmetleri Alanına ait tüm derslerin megep modül kitaplarını aşağıdan indirebilirsiniz. Laboratuvar temel işlemleri ders modülleri Modül Adı Durum Gravimetrik...

Laboratuvar Hizmetleri Alanı 11. sınıf ders modülleri

Laboratuvar Hizmetleri Alanı 11. sınıf derslerine ait megep modüllerini aşağıdan indirebilirsiniz. Mikrobiyolojik analizler dersi modülleri Modül Adı Durum Antimikrobiyal Madde...

Kuyumculuk Teknolojisi Alanı Dersleri Megep Modülleri

Kuyumculuk alanı, yeterliliğe dayalı programa göre eğitimi verilen alanlardan birisidir. Kuyumculuk alanı mezunları takı tasarımı ve kuyum imalat atelyelerinde çalışabilmektedirler....

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı Tüm Dersler Modül Kitapları

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanındaki 10,11 ve 12. sınıfında okutulan tüm derslerin megep modül kitaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. ÖN BÜRO HİZMETLERİ...

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı 11. Sınıf Dersleri Modül Kitapları

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanına ait 11. Sınıf Dersleri Modül Kitapları aşağıdadır. Alana ait dalların ders modülleri de konumuzun içeriğinde...

Kimya Teknolojisi Alanı Megep Modül Ders Kitapları

Kimya teknolojisi alanındaki tüm sınıflarda okutulan derslerin modül kitapları yeterliliğe dayalı olarak hazırlanmıştır. Kimya alanının modüllerini aşağıdan indirebilirsiniz. ANORGANİK KİMYA...

Tüm İtfaiyecilik ve yangın güvenliği alanı megep ders modül kitapları

İtfaiyecilik alanında okutulan tüm derslerin modüllerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. İtfaiyecilik ve yangın müdahele alanı ders modülleri TEMEL İTFAİYECİLİK DERS MODÜLLERİ Boru...

İtfaiyecilik ve yangın güvenliği alanı 11 ve 12. Sınıf Ders Modülleri

İtfaiyecilik ve yangın güvenliği alanında okutulan 11 ve 12. sınıfların ders modüllerini aşağıdan indirebilirsiniz. YANGINA MÜDAHELE DERS MODÜLLERİ Araç Operatörlüğü...

İnşaat Teknolojisi Megep Ders Modülleri

İnşaat Teknolojisi alanına ait 10, 11, ve 12. sınıfa ait ders modüllerini aşağıdan inceleyebilirsiniz, dilerseniz indirebilirsiniz. AGREGA ve ASFALT DENEYLERİ...

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı Tüm Dersler Modül Kitapları

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Tüm Modül Kitapları Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanına ait tüm sınıfların 10. sınıf, 11. sınıf ve...

Hasta ve Yaşlı Hızmetlerı Alanı Megep Modülleri

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı Megep Modülleri Sağlık sektörünün hızla geliştiği ülkemizde hasta ve yaşlı hizmetleri alanı mezunları avantajlı bir...

Hastalıklar Bilgisi Dersi Megep Modülleri

Hastalıklar Bilgisi Dersi Megep Modülleri Hastalıklar Bilgisi dersinin Modülleri; Dolaşım Sistemi ve Kan Hastalıkları Modülü, Eklem ve Duyu Organları Hastalıkları Modülü, Endokrin Sistem...

Hasta ve Yaşlı Psikolojisi Modülleri

Hasta ve Yaşlı Psikolojisi Modülleri Psikoloji İle İlgili Temel Kavram ve Olgular Modülü, Kişilik Özellikleri Modülü, Duyguları Kontrol Etme Modülü, Hasta ve Yakınlarına...

Temel İlaç Bilgisi Modül Kitabı

Temel İlaç Bilgisi Modül Kitabı Temel İlaç Bilgisi dersinin megep modülleri şunlardır; Dolaşım ve Solunum Sistemine Etkili İlaçlar modülü, Farmakoloji İle İlgili...

Tıbbi Terminoloji Megep Ders Modülleri

Tıbbi Terminoloji Megep Ders Modülleri Tıbbi Terminoloji dersinin megep modülleri şunlardır; Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Deriye İlişkin Tıbbi Terimler, Hareket ve Sinir Sistemi...

Rehabilitasyon Dersi Modülleri

Rehabilitasyon Dersi Modülleri Rehabilitasyon dersinin modülleri; Aktivite ve Uğraş Terapisi Rehabilitasyon Hizmetleri modülüdür. Modül Adı Durum Aktivite ve Uğraş Terapisi Hazır...

Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma Modülleri

Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma Modülleri Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma dersinin modülleri; Enfeksiyon Hastalıkları modülü, Enfeksiyon Hastalıklarında Koruyucu Önlemler modülü ve Enfeksiyon Kontrolü modülüdür. Modül Adı Durum...

Bakım Teknikleri Dersi Modül Kitabı

Bakım Teknikleri Dersi Modül Kitabı Evde Bakım Hizmetleri modülü, Hasta-Yaşlının Beslenmesi modülü, Hasta-Yaşlının Transferi modülü, terminal Dönem ve Sonrası İşlemler modülü ve Yaşam Bulguları modülüdür....

Aktif Yaşlanma Dersi Modül Kitabı

Aktif Yaşlanma Dersi Modül Kitabı Aktif Yaşlanma dersi Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma ve Yaşlı Hizmetleri modülüdür. Modüller henüz hazır değildir, hazır...

Harita Tapu Kadastro Alanı Modül Kitapları

Harita Tapu Kadastro Alanı Modül Kitapları Harita alanını genel olarak bir tanımlarsak bu alanda; tapu ve sicillerin tutulması ve kadastro...

Resmi Yazışmalı İşlemler Modülleri

Resmi Yazışmalı İşlemler Modülleri Resmi Yazışmalı İşlemler dersinin modülleri; Belirtme İşlemleri modülü, Resmi İstemli Şerhler modülü, Resmi Yazı Talepleri modülü,...

İdare Hukuku Modül Kitabı

İdare Hukuku Modül Kitabı Harita Tapu Kadastro alanı İdare Hukuku dersinin modülleri; İdare Ve İdare Hukuku modülü ve Kamu Düzeni...

Ceza Hukuku Ders Megep Modülleri

Ceza Hukuku Ders Megep Modülleri Harita Tapu Kadastro alanı Ceza hukuku dersinin modülleri; Ceza ve Suç modülü ve Suç Çeşitleri...

Tüzel Kişilerin Tapu İşlemleri Megep Modülleri

Tüzel Kişilerin Tapu İşlemleri Megep Modülleri Tüzel Kişilerin Tapu İşlemleri dersinin modülleri; Ana Sözleşmeyle Kurulmuş Tüzel Kişiler modülü, Kanunla Kurulmuş...

Akitli-Akitsiz Tapu İşlemleri Modül Kitabı

Akitli-Akitsiz Tapu İşlemleri Modül Kitabı Modül Adı Durum Akit ve Miras Yoluyla Mülkiyet Nakli Hazır / İndir İrtifak Hakları Hazır...

Kadastral kontroller modülleri

Kadastral kontroller modülleri Kadastral kontroller dersinin modülleri; Ayırma Haritalarının Kontrolü modülü, Kamulaştırma Haritalarının Kontrolü modülü, Parselasyon Ve Sınırlandırma Haritalarının Kontrolü...

Medeni Usul ve İcra İflas Modülleri

Medeni Usul ve İcra İflas Modülleri Harita Tapu Kadastro alanı Medeni Usul ve İcra İflas dersinin modülleri; İcra-İflas Hukuku modülü,...

Borçlar Hukuku Dersi Modül Kitabı

Borçlar Hukuku Dersi Modül Kitabı Harita Tapu Kadastro alanı Borçlar Hukuku dersinin modülleri; Borç İlişkileri modülü, Borçların Doğuşu modülüdür. Modül...

Kadastro Hukuksal İşlemleri Modül Kitabı

Kadastro Hukuksal İşlemler Modül Kitabı Kadastro Hukuksal İşlemler dersinin modülleri; Kadastro Yenileme Çalışması modülü, Kadastro Yenileme Hazırlıkları modülü, Taşınmaz Malların...

Özel Ölçmeler Dersi Modül Kitabı

Özel Ölçmeler Dersi Modül Kitabı Özel Ölçmeler dersinin modülleri; Enerji Nakil Hattı Haritaları modülü, Kestirme Hesapları modülü, Küçük Nokta Ve...

Coğrafi Bilgi Sistemleri Megep Modül Kitabı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Megep Modül Kitabı Harita Tapu Kadastro alanı Coğrafi Bilgi Sistemleri dersinin modülleri; Coğrafi Bilgi Sistemini Planlama modülü,...

Harita Çizimi Modül Kitabı Megep

Harita Çizimi Modül Kitabı Megep Harita Tapu Kadastro alanı Harita Çizimi dersinin modülleri; Eş Yükseklik Eğrileri modülü ve Harita Çizim...

Yol Uygulamaları Dersi Megep Modülleri

Yol Uygulamaları Dersi Megep Modülleri Yol Uygulamaları dersinin modülleri; İstikşaf modülü, Yol Aplikasyonu modülü, Yol Etüdü modülü, Yol Projesi modülüdür....