Programlama Temelleri Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevapları

1-Aşağıdaki akış diyagramı sembollerinin ne anlama geldiklerini yanlarına yazınız.

2-Klavyeden girilen iki sayının toplamını bulan algoritmayı yazınız.     

  • Başla
  • İki sayı gir,s1,s2
  • Topla=s1+s2
  • “Topla” yı ekrana yaz
  • Bitir

3- C# dilinde kullanılan;

a)Aritmetiksel operatörleri yazınız.

+ :toplama, – : çıkarma  , * : çarpma ,  /: bölme ,  % : yüzde

b) C# ilişkisel operatörleri yazınız.

<: Küçük, >: Büyük, <= : Küçük eşit , >= : büyük eşit,   !=  : eşit değil

4-Aşağıdaki şıklarda verilen programları yorumlayınız.

a)Aşağıdaki program çalıştırıldığında ekrana ne yazar

int yaş;
yaş = 20;
if (yaş >= 18)
Console.WriteLine("Genç oldun...");
else
Console.WriteLine("Daha çocuksun..");
Console.ReadKey();

Cevap: Kodun çıktısı: Genç oldun…

b)

for (int i = 0; i <= 100; i++)
{
  Console.WriteLine(i);
}
Console.ReadKey();

Cevap: 0-50’ye kadar sayıları alt alta ekrana yazar.

5- Döngü çeşitleri kaç tanedir? adlarını yazınız. 

For döngüsü, while döngüsü, do-while döngüsü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir