Javascript Test Soruları ve Cevapları

1-JavaScript hangi kod blokları arasına yazılır?

a)<javascript>   b)<scripting>     c)<js>   d)<script>

2-P etiketine aşağıdaki javascript tanımlamalarından hangisi doğrudur?

<p id=”demo”>Bu bir cümledir.</p>

A) document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Hello World!”;
B) #demo.innerHTML = “Hello World!”;
C) document.getElement(“p”).innerHTML = “Hello World!”;
D) document.getElementByName(“p”).innerHTML = “Hello World!”;

3-JavaScript kodlçarı hangi bloğa yazılır?

A) <body>

B) Hem body hem de head arasına C)<head> arasına

4-Javascript büyük-küçük harf duyarlıdır?

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

5-Harici javascript dosyasına ulaşmanın doğru yolu nedir?

A)<script src=” harici.js”>   
B)<script name=” harici.js”>
C)<script href=” harici.js”>

6-Hello World mesajı mesajbox’da nasıl görüntülenir?

 A)msg(“Hello World”);        B)msgBox(“Hello World”);
C)alert(“Hello World”);         D)alertBox(“Hello World”);

7-Hangisi doğru fonksiyon tanımlamaya örnektir?

A)function = myFunction()
B)function myFunction()
C) function:myFunction()Formun Altı

8-Hangisi myFunction adlı fonksiyonu doğru çağırır?

A)call myFunction()
B)call function myFunction()
C)myFunction()Formun Altı

9-Hangi IF karşılaştırma satırı doğrudur?

A) if i = 5
B)if i = 5 then
C)if i == 5 then    
D)if (i == 5)

10-Hangi if satırı 5’e eşit değilse’nin kontrolünü yapar?

A) if (i <> 5)
B)if (i != 5)
C) if i =! 5 then  
D) if i <> 5

11-WHILE döngüsünün doğru kullanımı hangisidir?

A) while (i <= 10; i++)
B)while i = 1 to 10                
C) while (i <= 10)

12-Hangi For deyimi doğrudur?

A) for i = 1 to 5
B)for (i <= 5; i++)
C)for (i = 0; i <= 5; i++)    
D)for (i = 0; i <= 5)

13-Hangisi doğru açıklama satırı örneğidir?

A)’This is a comment   
B)//This is a comment     
C)<!–This is a comment–> Formun Altı

 14-Birden fazla satırlı açıklama satırı nasıl eklenir?

A) <!–This comment has more than one line–>
B) /*This comment has more than one line*/
C) //This comment has more than one line//

15-Hangisi doğru dizi tanımlamadır?

A) var colors = [“red”, “green”, “blue”]
B) var colors = (1:”red”, 2:”green”, 3:”blue”)
C) var colors = 1 = (“red”), 2 = (“green”), 3 = (“blue”)
D) var colors = “red”, “green”, “blue”Formun Altı

16-Hangisi 7.25 sayısını en yakın tamsayıya yuvarlar?

A)round(7.25)                       B)Math.rnd(7.25)
C)Math.round(7.25)              D)rnd(7.25)

17-Hangisi ile X ve Y’nin en yüksek değeri bulunur?

A)ceil(x, y)            
B)Math.max(x, y)
C)Math.ceil(x, y)  
D)top(x, y)

18-Hangisi ile yeni pencerede açılmasını sağlar?

A) w2 = window.new(“http://www.w3schools.com”);
B) w2 = window.open(“http://www.w3schools.com”);

19-Kullanıcının tarayıcı ismini hangisi bulur?

A)browser.name                  
B)navigator.appName
C)client.navName

20-Hangisi ile bit html elemanına tıklama olayı gerçekleşir?
A)onclick                              

B)onmouseclick
C)onchange         
D)onmouseover

21-Hangisi doğru değişken tanımlamadır?

A) v carName;
B)var carName;
C)variable carName;

22-Boolean(10 > 9) kodun dönüşü nasıldır?

A)false    B)true      C)NaN

23-for (var i = 0; i < 4; i++)
  document.write(i);

Yukarıdaki döngü sonucundaki görüntü ne olur?

A)0123    B)3210    C)0          D)0
                                   1              2
                                   2              4
                                                                                            

24-for (var i = 1; i < 5; i=i+2)
  document.write(i+”<BR>”);

Yukarıdaki döngü sonucundaki görüntü ne olur?

A)0          B)0          C)0       D)0           
    1              1              2           1               
    2              2              4           2               
    3              3                           3

25-Betik dili; C,scheme, java, perl vb. dillerden etkilenmiştir.

 A)DOĞRU             B)YANLIŞ

26-Betikleri not defterinde (NOTEPAD) düzenleyebilirsiniz.

 A)DOĞRU             B)YANLIŞ

27-Script kodları sayfa içerisinde üç bölümde kullanılır.

 A)DOĞRU             B)YANLIŞ

28-Değişken tanımlarken değişken isimleri sayı ile başlamak zorundadır.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

29-For ismini değişken ismi olarak kullanabiliriz.

 A)DOĞRU             B)YANLIŞ

30-Yorum kodları uygulamanın akışını değiştirebilir.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

31-Değil operatörü boolean değeri tersine çevirir. 

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

32-Bütünü parçalara ayırmak için fonksiyonları kullanabiliriz.

 A)DOĞRU             B)YANLIŞ

33-Fonksiyon tanımlayarak aynı kod bloğunu hızlı bir şekilde başka bölümlerde kullanabiliriz.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

 34-Ternary operatörü ile if deyiminin yaptığı işleri yapabiliriz.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

35-Switch tek koşul için çalışır.

 A)DOĞRU             B)YANLIŞ

36-Delete ile dizi içerisinde istenilen eleman silinebilir.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

37-Fonksiyon tanımlamak için function kelimesinden sonra fonksiyon ismi yazılmalıdır.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

38-ParseInt fonksiyonu ifadenin ondalıklı kısmını alacaktır. 

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

39-OnkeyDown olayı klavye tuşları ile ilgili olayları gözler.

 A)DOĞRU             B)YANLIŞ

40-onClick ve onMouseDown olayları aynı işlemi yapar

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

41-Metin kutuları içerisindekileri seçtiğimizde onSelect olayı meydana gelir.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

42-Fare nesnenin üzerinde dolaştırıldığında onMouseMove olayı meydana gelir.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

43-Fare nesne üzerine tıklandığında onClick olayı meydana gelir.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

44-onLoad olayı <a> etiketi için kullanılabilir.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

45-Odaklanma meydana geldiğinde onLoad olayı meydana gelir.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

46-Olaylar sonucu sadece olaylar için hazırladığımız fonksiyonlar kullanılabilir.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

47-Tarayıcı penceresinin boyutunu onResize olayı ile değiştirebiliriz.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

48-Farenin basılı olan tuşu bırakma olayı onMouseUp olayıdır

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

49-Tarayıcı ile ilgili özellik ve metotların bulunduğu nesne document nesnesidir.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

50-Alert metodu uyarı pencereleri oluşturur.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

51-Confirm metodu ile tıklama pencereleri oluşturulur.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

52-Uygulamaya dışarıdan veri girmek için close metodu kullanılır.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

53-Tarayıcının versiyonunu appVersiyon özelliği ile öğrenebiliriz.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

54-Sayfa içerisinde id özelliği verilmiş bir etiketin içeriğini getElementById metodu ile değiştirebiliriz.

 A)DOĞRU             B)YANLIŞ

55-GetDate metodu 1-24 arası değer üretir.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

56-GetMonth metodu ile 0-11 arası değer üretir.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

57-Random( ) metodu 0-100 arası değer üretir.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

58-Round( ) metodu ile girilen sayıların karesi alınır.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

59- JavaScript yazılımı aşağıdaki hangi dilden etkilenmiştir?

A) .Net
B)  Jscript           
C)  Perl
D)  Objective-j

60-Aşağıdakilerden hangisi uygun değişken ismidir?

A) case
B)  try
C)  tree  
D)  const

  1. Sayı ile başlayamaz.
  2. Kelimeler arası boşluk kullanılamaz.
  3. Boşluk kullanılabilir.

61-Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri değişken oluşturma kurallarındandır?

A) Yalnız II
B)  I – II
C) II – III
D)  I – II – III

62-Yorum kodları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yorum kodları uygulamanın istediğimiz yerine açıklama eklememizi sağlar.
B) İki şekilde açıklama satırları eklenebilir.
C)  Yorum kodları uygulamanın işleyişini değiştirir.
D)  /**/ ifadeleri çok satırlı açıklama satırları oluşturur.

63-Program akışını karar ifadeleri ile denetleriz.

 A)DOĞRU             B)YANLIŞ

64-if-else kontrol deyiminde normal parantezler arasındaki ifade true değeri döndürüyorsa küme parantezleri arası kodlar çalışır.

A)DOĞRU             B)YANLIŞ

65-Splice metodu ile dizi elemanlarını silme ve ekleme yapabiliriz.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

66-onBlur fare olaylarını kontrol eder.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

 67-Confirm metodu ile boolean bir değer döner.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

68-Open metodu window nesnesine aittir.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

69-Location özelliği ile sayfa tam ekran açtırılabilir.

 A)DOĞRU             B)YANLIŞ

70-Math nesnesi ile trigonometrik işlemler yapılabilir.

A)DOĞRU              B)YANLIŞ

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir