Animasyon Hizmetleri Megep Ders Modül Kitabı

Animasyon Hizmetleri Megep Ders Modül Kitabı

Animasyon Hizmetleri Megep Ders Modül Kitabı

Eğlence hizmetleri alanı 10. sınıf sorumlu yani baraj dersi olan animasyon hizmetleri dersi modülleri sırasıyla şu şekildedir; Animasyon Hizmetlerine Giriş, Animasyon Masası, Animasyon Uygulamalarına Hazırlık, Çalışma Alanı Hazırlama, Çocuk Kulübü Uygulamaları ve Kişisel Hijyen modülleridir.

Modülleri indirmek için;

Modül Adı Durum
Animasyon Hizmetlerine Giriş Hazır / İndir
Animasyon Masası Hazırl /indir
Animasyon Uygulamalarına Hazırlık Hazırlanıyor
Çalışma Alanı Hazırlama Hazır / İndir
Çocuk Kulübü Uygulamaları Hazır / İndir
Kişisel Hijyen Hazır / İndir

Animasyon Hizmetleri Megep Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak animasyon hizmetleri için hazırlık yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Haftalık Ders Saati: 4

Kazanım 1: Literatürdeki animasyon tanımına göre konaklama tesisi özelliklerine uygun animasyon departmanı organizasyonunu açıklar.

Modül Adı: Animasyon Hizmetlerine Giriş Modülün Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Literatür taraması yaparak turizmde animasyonu açıklar.
– Konaklama tesislerindeki örgüt şemasına göre eğlence hizmetleri departmanı organizasyonunu açıklar.
– Konaklama tesislerinin fiziksel alanlarına göre animasyonun uygulama alanlarını açıklar.

Kazanım 2: Konaklama tesislerinin özelliklerine göre animasyon aktivite çeşitleri ile programlarını açıklar.
Modül Adı: Animasyon Uygulamalarına Hazırlık Modülün Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Konaklama tesislerinde yer aldığı şekliyle animasyon uygulama çeşitlerini açıklar.
– Gençlik kulübünün özelliklerine uygun aktivite çeşitlerini açıklar.
– Tesisin türüne ve aktivite alanlarına göre oluşturulacak animasyon aktivite programlarını açıklar

Kazanım 3: Konaklama tesislerinde bulunan çocuk kulübünün özelliklerini ve aktivite çeşitlerini açıklar.
Modül Adı: Çocuk Kulübü Uygulamaları Modülün Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Çocuk kulübünde kullanılan malzemeler ve uygulama alanlarının özelliklerini dikkate alarak çocuk kulübünü açıklar.
– Çocukların yaş ve gelişim özelliklerine göre çocuk oyun aktivite çeşitlerini açıklar.

Kazanım 4: Aktivite türüne göre çalışma alanı özelliklerini ve bu alanda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar.
Modül Adı: Çalışma Alanı Hazırlama Modülün Süresi: 40/8 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Aktivite türlerine göre çalışma alanlarının özelliklerini ve bu alanlarda kullanılan araç gereçleri açıklar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalışma alanını aktivite uygulaması için hazır hâle getirir

Kazanım 5: Konaklama tesisinin özelliğine göre animasyon masasını, kullanılan malzemeleri ve formları açıklayarak malzemeye uygun form düzenler.

Modül Adı: Animasyon Masası Modülün Süresi: 40/16 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Konaklama tesisinin türü ve tesisteki alana uygun olarak animasyon masasını açıklar.
– Animasyon masasında yer alan malzemeleri seçip malzemeye uygun form düzenler.

Kazanım 6: Hijyen kurallarını ve kıyafetin işe uygunluğunu dikkate alarak iş öncesi kişisel hazırlığını yapar.
Modül Adı: Kişisel Hijyen Modülün Süresi: 40/12 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Hijyen kurallarına uyarak kişisel bakım yapar.
– Yapacağı işe uygun iş kıyafetleri giyer.
– Hizmet sunarken fiziksel sağlığını korumak için vücut mekaniğine uygun hareket eder.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz