Biyo Ölçme Elektronik ve Simulasyon Modülleri

Biyo Ölçme Elektronik ve Simulasyon Modülleri

Biyo Ölçme Elektronik ve Simulasyon Modülleri

Biyo Ölçme Elektronik ve Simulasyon dersi alanın 10. sınıf baraj dersidir. Dersin modülleri şu şekildedir; Analog Devre Elemanları Ve Elektriksel Ölçme, Bilgisayarla Devre Çizimi Ve Simülasyonu, Biyomedikal Sistemlerde Güç Kaynakları, Lehimleme Ve Baskı Devre, Osilatörler, Temel Mantık Devreleri, Temel Yükselteçler. Modülleri pdf olarak indirmek için;

Modül Adı Durum
Analog Devre Elemanları Ve Elektriksel Ölçme Yazılacak
Bilgisayarla Devre Çizimi Ve Simülasyonu Hazır / İndir
Biyomedikal Sistemlerde Güç Kaynakları Yazılacak
Lehimleme Ve Baskı Devre Hazır / İndir
Osilatörler Hazır / İndir
Temel Mantık Devreleri Hazır / İndir
Temel Yükselteçler Hazır / İndir

Biyo Ölçme Elektronik ve Simulasyon Dersi Çerçeve Öğretim Programı

Kazanım 1: Güncel kullanım kılavuz talimatlarına, standartlara, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak analog devre elemanlarını ve elektriksel büyüklükleri ölçer.

Modül Adı: Analog Devre Elemanları ve Elektriksel Büyüklükleri Ölçme
Modülün Süresi: 80/54 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
TS EN ISO standartlarına, İç Tesisat Yönetmeliği, Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Fen Adamları Yönetmeliği’ne, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapılacak ölçüm için uygun ölçü aletlerini ayırt eder.
Avometre Kullanım Kılavuzu talimatlarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak direnç ölçümü ve kısa devre kontrolü yapar.
TS EN ISO standartlarına, İç Tesisat Yönetmeliği, Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Fen Adamları Yönetmeliği’ne, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak akım ve gerilimi ölçer.
LCR Metre Kullanım Kılavuzu talimatlarına uygun olarak kapasite ölçer.
LCR Metre Kullanım Kılavuzu talimatlarına uygun olarak endüktans ölçer.
Osilaskop Kullanım Kılavuzu talimatlarına uygun olarak osilaskop ile ölçme yapar.

Kazanım 2: Lehimleme tekniklerine, baskı devre çıkarma tekniklerine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak lehimleme yapar ve baskı devre çıkarır.

Modül Adı: Lehimleme ve Baskı Devre Modülün Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
Lehimleme tekniğine uygun olarak havya çeşitlerini seçer.
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve lehimleme tekniğine uygun olarak lehimleme ve lehim sökme işlemlerini yapar.
Baskı devre çıkarma tekniklerine uygun olarak çeşitli metotlarla baskı devre çıkarır.

Kazanım 3: Ölçme tekniklerine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak transistör, diyot, doğrultma ve regüle devrelerini kontrol ederek arızalarını giderir.

Modül Adı: Güç Kaynakları Modülün Süresi: 40/30 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve ölçme tekniğine uygun olarak transformatör kontrolünü yapar.
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve ölçme tekniğine uygun olarak diyot kontrolünü yapar.
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve ölçme tekniğine uygun olarak doğrultma devrelerinin kontrolünü yapar.
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve ölçme tekniğine uygun olarak regüle devrelerinin kontrolünü yapar.

Kazanım 4: Ölçme tekniğine, uluslararası transistör kataloglarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak anahtarlama ve yükselteç devrelerini kontrol eder.

Modül Adı: Yükselteç ve Anahtarlama Devreleri Modülün Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
Tekniğine ve uluslararası transistör kataloglarına uygun olarak transistör seçimi yapar.
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve ölçme tekniklerine uygun olarak transistörlü yükselteç devrelerinin kontrolünü yapar.
Ölçme tekniklerine uygun olarak röle seçimi yapar.
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, uluslararası transistör kataloglarına ve tekniğine uygun olarak transistörü anahtarlama elemanı olarak kullanır.

Kazanım 5: Tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak osilatör uygulamalarını gerçekleştirir.
Modül Adı: Osilatörler Modülün Süresi: 40/10 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
Tekniğine uygun olarak osilatör türünü seçer.
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, tekniğine uygun olarak entegre ve kristal osilatör devresini yapar.

Kazanım 6: Sayı sistemlerine, tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak temel mantık devrelerini kurar.

Modül Adı: Temel Mantık Devreleri Modülün Süresi: 40/34 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
Sayı sistemlerini göz önünde bulundurarak sayı sistemleri ile ilgili işlemler yapar.
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve tekniğine uygun olarak mantıksal kapı devreleri kurar.
Tekniğine uygun olarak mantık devrelerini boolean matematiği ile sadeleştirir.
Tekniğine uygun olarak mantık devrelerini karnaugh haritası ile sadeleştirir.

Kazanım 7: Simülasyon programı tekniklerine uygun olarak elektrik-elektronik devre ve şemalarını ve dijital devreleri bilgisayarda çizerek simülasyon yapar.

Modül Adı: Bilgisayarla Devre Çizimi ve Simulasyonu Modülün Süresi: 40/28 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
Simülasyon programı tekniklerine uygun simülasyon programı menü işlemlerini yapar.
Tekniğine uygun olarak analog test cihazları ve devre elemanlarını devre içine yerleştirir.
Simülasyon programı tekniklerine uygun olarak analog devreler ile ilgili uygulama ve ölçümleri yapar.
Tekniğine uygun olarak dijital test cihazlarını ve devre elemanlarını devre içine yerleştirir.
Simülasyon programı tekniklerine uygun olarak dijital devreler ile ilgili uygulama ve ölçümleri yapar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz