Endaze Çizimi Modül Kitabı

Endaze Çizimi Modül Kitabı

Endaze Çizimi Modül Kitabı

Gemi yapımı alanı Endaze çizimi megep ders modülleri aşağıdadır. Modülleri indirmek için;

Modül Adı Durum
Bilgisayarda Endaze Çizimi Hazır / İndir
Geometrik Çizimler Hazır / İndir
Görünüş Çıkarma Hazır / İndir
İki Boyutlu Çizim Düzenleme Hazır / İndir
İki Boyutlu Çizim Uygulamaları Hazır / İndir
Ofset Oluşturma Hazır / İndir
Üç Boyutlu Çizim Hazır / İndir

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gemi çeşitleri ve geometrisini kavrayıp bilgisayar destekli endaze çizme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Haftalık Ders saati: 6

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına uygun şekilde standart resim kâğıtları üzerinde yazı, çizgi ve geometrik şekillerle ilgili çalışmalar yapar.
Modül Adı: Geometrik Çizimler Modülün Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Teknik resim kurallarına ve TS EN ISO standartlarına uygun olarak eğik ve dik standart yazı yazar.
– Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest elle ve çizim takımlarıyla çizgi çalışmaları yapar.
– Teknik resim kurallarına uygun olarak teknik resim çizim takımlarıyla geometrik şekiller çizer.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına uygun şekilde standart resim kâğıtlarına çeşitli iş parçaları ve kesit görünüşlerini çizer.
Modül Adı: Görünüş Çıkarma Modülün Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest elle ve çizim takımlarıyla çeşitli iş parçalarına ait görünüşleri çizer.
– Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest elle ve çizim takımlarıyla çeşitli iş parçalarına ait kesit görünüşleri çizer.

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına göre serbest elle, çizim takımlarıyla ve bilgisayar ortamında iki boyutlu çizim uygulamaları yapar.
Modül Adı: İki Boyutlu Çizim Uygulamaları Modülün Süresi: 40/28 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– CAD programında çizim komutları ile teknik resim kurallarına uygun olarak iki boyutlu çizim yapar.
– CAD programında çizim komutları ile teknik resim kurallarına uygun olarak iki boyutlu düzlemde geometrik çizimler yapar.

Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda CAD programlarında iki boyutlu düzenleme komutlarını kullanıp çizim ve çıktı uygulamalarını yapar.
Modül Adı: İki Boyutlu Çizim Düzenleme Modülün Süresi: 40/30 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Bilgisayarda çizime başlamadan önce ekran ayarlarını yapar.
– Düzenleme araç çubuklarını kullanarak çeşitli uygulamalar yapar.
– TSE kurallarına göre ölçülendirme stillerini ayarlayarak çizimleri ölçülendirir.
– Kâğıt ve yazıcı ayarlarını yaparak çizim çıktısı alır.

Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına göre serbest elle ve CAD programlarında üç boyutlu çizim yapma, katı model oluşturma ve katı modellerin görünüşlerini çıkarma uygulamalarını yapar.
Modül Adı: Üç Boyutlu Çizim Modülün Süresi: 40/30 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Teknik resim kurallarına göre serbest elle ve CAD programlarında üç boyutlu çizim yapar.
– CAD programlarını kullanarak parçaların katı modellerini oluşturur.
– Teknik resim kurallarına göre katı modelin görünüşlerini çıkarır.

Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda gemi tipine göre boyutsuz ve boyutlu ofset tablosunu oluşturup şiyer eğrisini çizer.
Modül Adı: Ofset Oluşturma Modülün Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Gemi tipine göre boyutsuz ve boyutlu ofset tablosunu oluşturur.
– Gemi tipi ve tam boyuna göre şiyer eğrisini çizer.

Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda gemi ana boyutlarına ve ofset tablosuna göre posta, batok, su hatları ve diyagonal eğrileri çizer.
Modül Adı: Bilgisayarda Endaze Çizimi Modülün Süresi: 40/32 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Gemi ana boyutlarına ve ofset tablosuna göre posta kesit (en kesitleri) eğrileri çizim uygulamaları yapar.
– Gemi ana boyutlarına ve ofset tablosuna göre batok eğrileri çizim uygulamaları yapar.
– Gemi ana boyutlarına ve ofset tablosuna göre su hattı eğrileri çizim uygulamaları yapar.
– Gemi ana boyutlarına ve ofset tablosuna göre diyagonal eğrileri çizim uygulamaları yapar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz