Kaynak Teknikleri Ders Modülleri

Kaynak Teknikleri Ders Modülleri

Kaynak Teknikleri Ders Modülleri

Gemi yapımı alanı Kaynak Teknikleri megep ders modülleri aşağıdadır. Modülleri indirmek için;

Modül Adı Durum
Dikey Kaynaklar Hazır / İndir
Korniş Ve Tavan Kaynakları Hazır / İndir
Mig-mag Ile Yatayda Küt Ek Kaynağı Hazır / İndir
Selülozik Ve Bazik Elektrotla Kaynak Hazır / İndir
Tozaltı Kaynağı Hazır / İndir
Yatayda Kalın Parçaların Kaynağı Hazır / İndir
Yatayda Köşe Kaynağı Hazır / İndir

Kaynak Teknikleri Dersi Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kaynak ön hazırlığı ve kaynaklı birleştirme yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Önerilen Haftalık Ders Saati: 2

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gemi yapımında kullanılacak kaynak ön hazırlığı ile ilgili uygulamalar yapar.
Modül Adı: Kaynak Ön Hazırlığı Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gemi yapımında kullanacağı kaynak yöntemlerini seçip uygun kaynak makinesini kaynağa hazırlar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kaynak işleminde kullanacağı malzemelerin hazırlığını yapar.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gemi yapımında kullanılacak malzemenin özelliklerine göre uygun kaynak yöntemini seçip kaynaklı birleştirme ile ilgili uygulamalar yapar.
Modül Adı: Gemi Kaynak Teknikleri Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak malzemenin kalınlığına uygun şekilde kaynak ağzı açıp kaynaklı birleştirme yapar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli gazlar yardımı ile kaynaklı birleştirmeler yapar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alüminyum ve alaşımlarının özelliklerine göre alüminyum kaynağı yapar.

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gemi yapımında kullanılacak malzemeleri elektrik, ark ve oksigaz yardımıyla kesme ile ilgili uygulamalar yapar.
Modül Adı: Malzemeleri Elektrik Ark-Gaz Kullanarak Kesme
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak malzemeye uygun kesici üfleç seçip oksigaz yardımı ile kesme işlemi yapar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak malzemeye uygun elektrot seçip elektrik, ark yardımı ile kesme işlemi yapar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak CNC plazma ile kesme işlemi yapar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz