Kimya Teknolojisi Alanı Megep Modül Ders Kitapları

Kimya Teknolojisi Alanı Megep Modül Ders Kitapları

Kimya teknolojisi alanındaki tüm sınıflarda okutulan derslerin modül kitapları yeterliliğe dayalı olarak hazırlanmıştır. Kimya alanının modüllerini aşağıdan indirebilirsiniz.

ANORGANİK KİMYA DERS MODÜLLERİ

1 A Grubu Elementleri Hazır / İndir
2 A Grubu Elementleri Hazır / İndir
3 A Grubu Elementleri Hazır / İndir
4 A Grubu Elementleri Hazır / İndir
5 A Grubu Elementleri Hazır / İndir
6 A Grubu Elementleri Hazır / İndir
7 A Grubu Elementleri Hazır / İndir
B Grubu Elementleri-1 Hazır / İndir
B Grubu Elementleri-2 Hazır / İndir
Hidrojen Ve Oksijen Hazır / İndir
Soy Metaller Hazır / İndir

ATIKLAR DERS MEGEP MODÜLLERİ

Deri Atıkları Hazır / İndir
Deri Atıklarını Değerlendirme Hazır / İndir

BOYA KALİTE KONTROL DERSİ MODÜL KİTABI

Boya Kusurları Hazır / İndir
Boya Kusurlarının Giderilmesi Hazır / İndir
Kuru Boya Özellikleri Hazır / İndir
Kuru Boya Testleri Hazır / İndir
Ürün Ve Atık Depolama Hazır / İndir
Yaş Boya Özellikleri Hazır / İndir
Yaş Boya Testleri Hazır / İndir

BOYA TEKNOLOJİSİ DERSİ MODÜL KİTABI

Bağlayıcılar Hazır / İndir
Boya Solventleri Hazır / İndir
Boya Üretimi Hazır / İndir
Boyada Renk Hazır / İndir
Ham Madde Depolama Hazır / İndir
Katkı Maddeleri Hazır / İndir
Pigmentler Hazır / İndir
Reçineler Hazır / İndir
Yağlar Ve Yağ Analizleri Hazır / İndir

BOYA UYGULAMALARI DERSİ MODÜL KİTABI

Ahşap Yüzeyleri Boyama Hazır / İndir
Boyama Ekipmanları Ve Teknikleri Hazır / İndir
Cephe Ve Ahşap Yüzeylere Dolgu İşlemleri Hazır / İndir
Elektrostatik Toz Boyama Hazır / İndir
Elektrostatik Toz Boyama İçin Yüzey Hazırlığı Hazır / İndir
Koruyucu Uygulama Hazır / İndir
Metal Ve Plastik Yüzeyleri Astarlama Hazır / İndir
Metal Yüzeylere Dolgu İşlemleri Hazır / İndir
Metal Yüzeyleri Boyama Hazır / İndir
Plastik Yüzeyleri Boyama Hazır / İndir
Yapı ve Ahşap Yüzeyleri Astarlama Hazır / İndir
Yapı Yüzeyleri Boyama Hazır / İndir
Yüzey Hazırlama İşlemleri Hazır / İndir

DERİ ANALİZLERİ DERSİ MODÜL KİTABI

Mamul Deride Fiziksel Testler Hazır / İndir
Mamul Deride Nem Ve Yağ Miktarı Tayini Hazır / İndir
Yarı Mamul Deri Analizleri Hazır / İndir

DERİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERSİ MODÜL KİTABI

Apre Hazır / İndir
Derilerde Yüzey Boyama Hazır / İndir
Derileri Boyama Hazır / İndir
Derileri Yağlama Hazır / İndir
Dolgu Verme Hazır / İndir
Etleme (kavaleto) Hazır / İndir
Finisaj Sonrası İşlemler Hazır / İndir
Ham Derileri Yumuşatmaya Hazırlama Hazır / İndir
Kıl Giderme Hazır / İndir
Kireç Giderme Hazır / İndir
Kireçlik Hazır / İndir
Kurutma Hazır / İndir
Kurutma Öncesi İşlemler Hazır / İndir
Kurutma Sonrası İşlemler Hazır / İndir
Nötralizasyon Hazır / İndir
Pikle Hazır / İndir
Polisaj Hazır / İndir
Pres Hazır / İndir
Sama Ve Yağ Giderme Hazır / İndir
Tabaklama Hazır / İndir
Tabaklama Sonrası Mekaniksel İşlemler Hazır / İndir
Yumuşatma Hazır / İndir

HAM DERİ DERSİ MODÜL KİTABI

Büyükbaş Hayvan Derileri Hazır / İndir
Küçükbaş Hayvan Derileri Hazır / İndir

İLAÇ ÜRETİM DERSİ MODÜL KİTABI

İlaç Üretiminde Sterilizasyon Hazır / İndir
İlaçların Ambalajlanması Hazır / İndir
İyi Üretim Uygulamaları (gmp) Hazır / İndir
Parenteral İlaçlar Hazır / İndir
Sıvı Preparatlar Hazır / İndir
Tablet Üretimi Hazır / İndir
Yarı Katı Ve Katı İlaçlar Hazır / İndir

KÜRK TEKNOLOJİSİ DERSİ MODÜL KİTABI

Kürklük Deri Kalitesini Artırıcı İşlemler Hazır / İndir
Kürklük Deriler Hazır / İndir
Kürklük Derilerde Yaş İşlentiler Hazır / İndir

LASTİK MAKİNELERİ DERSİ MODÜL KİTABI

Depolama İşlemleri Hazır / İndir
Ham Lastik Hazır / İndir
Lastik Bileşenlerini Oluşturma Hazır / İndir
Lastik Karışımı Oluşturma Hazır / İndir
Lastikte Pişirme İşlemi Hazır / İndir
Lastikte Son Kontrol Hazır / İndir

LASTİK SEÇİMİ VE SINIFLANDIRMA DERSİ MODÜL KİTABI

Araca Uygun Lastik Seçimi Hazır / İndir
Araç Lastiklerinin Sınıflandırılması Hazır / İndir

LASTİK TEKNOLOJİSİ DERSİ MODÜL KİTABI

Çelik Kord Hazır / İndir
Doğal Kauçuk Özellikleri Ve Testleri Hazır / İndir
Karbon Karaları Ve Testleri Hazır / İndir
Kord Bezi Hazır / İndir
Reçineler ?yavaşlatıcılar Ve Testleri Hazır / İndir
Sentetik Kauçuk Özellikleri Ve Testleri Hazır / İndir
Yumuşatıcılar Ve Testleri Hazır / İndir

NİCEL ANALİZ DERSİ MODÜL KİTABI

Arjantometri Hazır / İndir
Asit Miktarı Tayini Hazır / İndir
Baz Miktarı Tayini Hazır / İndir
Gravimetrik Analiz Hazır / İndir
Gravimetrik Demir Ve Nikel Tayini Hazır / İndir
İyodometri Hazır / İndir
Kompleksleşme Titrasyonları Hazır / İndir
Nem, Kül Ve Elek Analizi Hazır / İndir
Numune Alma Hazır / İndir
Permanganometri Hazır / İndir

NİTEL ANALİZ DERSİ MODÜL KİTABI

Grup 1 Anyonları Hazır / İndir
Grup 1 Katyonları Hazır / İndir
Grup 2 Anyonları Hazır / İndir
Grup 2 Katyonları Hazır / İndir
Grup 3 Anyonları Hazır / İndir
Grup 3 Katyonları Hazır / İndir
Grup 4 Anyonları Hazır / İndir
Grup 4 Katyonları Hazır / İndir
Grup 5 Anyonları Hazır / İndir
Grup 5 Katyonları Hazır / İndir
Kimyasal Tepkimelerde Hız Ve Denge Hazır / İndir

ORGANİK KİMYA DERSİ MODÜL KİTABI

Aldehit Ve Ketonlar Hazır / İndir
Alifatik Hidrokarbonlar Hazır / İndir
Alkoller Ve Eterler Hazır / İndir
Aromatik Bileşikler Hazır / İndir
Azotlu Alifatik Bileşikler Hazır / İndir
Elementel Analiz Hazır / İndir
Esterler Ve Yağlar Hazır / İndir
Karboksilli Asitler Hazır / İndir
Mol Kütlesi Hazır / İndir

ORGANİK VE POLİMER KİMYA DERSİ MODÜL KİTABI

Aldehit Ve Ketonlar Hazır / İndir
Alifatik Hidrokarbonlar Hazır / İndir
Alkoller Ve Eterler Hazır / İndir
Aromatik Bileşikler Hazır / İndir
Azotlu Alifatik Bileşikler Hazır / İndir
Elementel Analiz Hazır / İndir
Endüstriyel Polimer Sentezi Hazır / İndir
Esterler Ve Yağlar Hazır / İndir
Karboksilli Asitler Hazır / İndir
Kimyasal Reaksiyonlarla Polimer Sentezi Hazır / İndir
Mol Kütlesi Hazır / İndir
Radikalik Ve İyonik Polimerleşme Hazır / İndir

PETROKİMYA PROSESLERİ DERSİ MODÜL KİTABI

Benzen Türevleri ve Prosesleri Hazır / İndir
C4 Karışımı Türevleri ve Prosesleri Hazır / İndir
Etilen Türevleri ve Prosesleri Hazır / İndir
Ksilen Türevleri ve Prosesleri Hazır / İndir
Metan Türevleri ve Prosesleri Hazır / İndir
Propilen Türevleri ve Prosesleri Hazır / İndir
Toluen Türevleri ve Prosesleri Hazır / İndir

PETROL TEKNOLOJİSİ KONTROL DERSİ MODÜL KİTABI

Akışkanlar Mekaniği Hazır / İndir
Bakım Atıklarını Temizleme Hazır / İndir
Çeviriciler Hazır / İndir
Enstrümantasyon Hazır / İndir
Fırın Hazır / İndir
Isı Transferi Hazır / İndir
Kazanlar Hazır / İndir
Kimyasal Maddeleri Depolama Hazır / İndir
Kolon-dram- Eşanjör Hazır / İndir
Kompresörler Hazır / İndir
Korozyon ve Katodik Koruma Hazır / İndir
Korozyonu Temizleme ve Boya – Metalik Koruma Hazır / İndir
Pompalar Hazır / İndir
Proseste Korozyon Dağılımı Hazır / İndir
Seviye Kontrolü Hazır / İndir
Yüksek Sıcaklık ve Erozyon Korozyonu Hazır / İndir
Yüzeydeki Petrol Ürünlerini Temizleme Hazır / İndir

POLİMER KİMYA DERSİ MODÜL KİTABI

Endüstriyel Polimer Sentezi Hazır / İndir
Kimyasal Reaksiyonlarla Polimer Sentezi Hazır / İndir
Radikalik ve İyonik Polimerleşme Hazır / İndir

POLİMER MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ DERSİ MODÜL KİTABI

Polimer Eldesi Hazır / İndir
Polimer Kavramları ve Özellikleri Hazır / İndir
Polimerleri Özelliklerine Göre Sınıflandırma Hazır / İndir

PROSES AKIŞ DERSİ MODÜL KİTABI

Proses Akış Şeması Hazır / İndir
Proses Akış Şeması Kodlama ve Çizimi Hazır / İndir
Proses Akış Şemasında veri Kontrolü Hazır / İndir

PROSES KONTROL DERSİ MODÜL KİTABI

Katıları Taşıma Hazır / İndir
Numune Alma Hazır / İndir
Proses Suyu Hazır / İndir
Proses Suyu Kontrol Hazır / İndir
Proseste Akış ve Seviye Hazır / İndir
Proseste Basınç ve Sıcaklık Hazır / İndir
Reçete Hazırlama Hazır / İndir
Su Arıtma Hazır / İndir
Ürün Taşıma Araçları Hazır / İndir

PROSESTE HAVA ve SU DERSİ MODÜL KİTABI

Hava Hazır / İndir
Proses Suyu Hazır / İndir
Proses Suyu Kontrol Hazır / İndir
Su Arıtma Hazır / İndir

PROSESTE NUMUNE DERSİ MODÜL KİTABI

Analiz Sonuçlarını Değerlendirme Hazır / İndir
Fiziksel Kontrol Testleri Hazır / İndir
Fiziksel Kontroller Hazır / İndir
Numune Alma Hazır / İndir

PROSESTE TEMEL İŞLEMLER DERSİ MODÜL KİTABI

Elekler Hazır / İndir
Gazları Taşıma Hazır / İndir
Havalı Kondenser Hazır / İndir
Isı Değiştiriciler Hazır / İndir
Katıları Taşıma Hazır / İndir
Kırıcı ve Öğütücüler Hazır / İndir
Numune Alma Hazır / İndir
Proseste Akış ve Seviye Hazır / İndir
Proseste Basınç ve Sıcaklık Hazır / İndir
Reaktör Kullanma Hazır / İndir
Reçete Hazırlama Hazır / İndir
Sıvıları Taşıma Hazır / İndir
Ürün Taşıma Araçları Hazır / İndir
Vanalar Hazır / İndir

RAFİNERİ PROSESLERİ DERSİ MODÜL KİTABI

Dizelden Kükürt Giderme ve Kükürt Geri Kazanımı Ünitesi (kgkü) Hazır / İndir
Fcc – Hydrocroker ve Visbreaker Üniteleri Hazır / İndir
Ham Petrolden Tuz Giderme Hazır / İndir
Ham Petrolün Destilasyonu Hazır / İndir
Lpg Üretimi ve Lpg Kükürt Giderme Ünitesi Hazır / İndir
Nafta – Unifiner – Reformer ve Ccr Üniteleri Hazır / İndir
Nafta ve Kerosen Meroks Üniteleri Hazır / İndir

TEMEL KİMYA DERSİ MODÜL KİTABI

Asitler ve Bazlar Hazır / İndir
Çözeltileri Seyreltme ve Deriştirme Hazır / İndir
Gaz Kanunları Hazır / İndir
Gazlar Hazır / İndir
Hacim Hesaplamaları Hazır / İndir
Hacim Ölçümü Hazır / İndir
Karışımlar Hazır / İndir
Karışımlarda Hâl Değişimi Hazır / İndir
Karışımları Ayırma Hazır / İndir
Kimyasal Değişimler Hazır / İndir
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Hazır / İndir
Kütle Ölçümü Hazır / İndir
Laboratuvar Araç Gereçleri Hazır / İndir
Laboratuvarda Güvenli Çalışma Hazır / İndir
Normal ve Molal Çözeltiler Hazır / İndir
Tuzlar ve Oksitler Hazır / İndir
Yoğunluk ve Viskozite Hazır / İndir
Yüzde ve Molar Çözeltiler Hazır / İndir

ÜNİT OPERASYONLAR DERSİ MODÜL KİTABI

Basınç Tankları Hazır / İndir
Destilasyon ve Absorbsiyon Kolonu Hazırlama Hazır / İndir
Evsel Atıkları Depolama Hazır / İndir
Filtre Hazırlama Hazır / İndir
Kimyasal Atıkları Depolama Hazır / İndir
Kristalizatör Beslemesi Hazırlama Hazır / İndir
Kurutucu Hazırlama Hazır / İndir

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz