Mesleki Fizyoloji ve Terminoloji Modülleri

Mesleki Fizyoloji ve Terminoloji Modülleri

Mesleki Fizyoloji ve Terminoloji Modülleri

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı 10. sınıf derslerinden olan mesleki fizyoloji ve terminoloji dersi modülleri sırsasıyla; Biyomedikalde Anatomi Ve Fizyoloji, Medikal İletişim, Mikrobiyolojik Risk, Teknik Yabancı Dil (İngilizce) dir. Modülleri indirmekiçin;

Modül Adı Durum
Biyomedikalde Anatomi Ve Fizyoloji Hazır / İndir
Medikal İletişim Hazır / İndir
Mikrobiyolojik Risk Hazır / İndir
Teknik Yabancı Dil (İngilizce) 1 (uçak Bakım) Hazır / İndir

Mesleki Fizyoloji ve Terminoloji Dersi Megep Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; Hijyen Yönetmeliği’ne, TS EN ISO standardına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ne ve dil bilgisi kurallarına, İngilizce dil bilgisi kurallarına uygun olarak tıbbi ve teknik terminolojiyle iletişim kurma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Haftalık Ders Saati: 2

Kazanım 1: Hijyen Yönetmeliği’ne uygun olarak mikrobiyolojik ajan (mesleki hastalık) risklerine karşı tedbir alır.
Modül Adı: Mikrobiyolojik Risk Modülün Süresi: 40/6 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

Hijyen Yönetmeliği’ne uygun olarak hastalık risklerine karşı vücudu koruyucu tedbirler alır.
Hijyen Yönetmeliği’ne uygun olarak çevreye verilebilecek olası risklere karşı tedbir alır.

Kazanım 2: TS EN ISO standardına, tekniğine uygun olarak biyomedikal sistemlerde cihazların kullandığı vücut parametrelerine göre anatomik ve fizyolojik parametre özelliklerini ayırt eder.

Modül Adı: Biyomedikalde Anatomi ve Fizyoloji Modülün Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

Tekniğine uygun olarak insan vücudunun temel anatomik yapısını ayırt eder.
TS EN ISO standartlarına uygun olarak insan fizyolojisinde hücre, kalp, kas, dolaşım ve kan parametrelerini ayırt eder.
TS EN ISO standartlarına uygun olarak insan fizyolojisinde solunum, sinir, sindirim sistemleri ve metabolizma parametrelerini ayırt eder.

Kazanım 3: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ne ve dil bilgisi kurallarına uygun olarak biyomedikal cihazlar ve kullanıldığı alanlarda tıbbi terimleri ve teknik iletişim araçlarını kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.

Modül Adı: Medikal İletişim Modülün Süresi: 40/14 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ne uygun olarak hastanelerde bulunan tıbbi cihazları ayırt eder.
Latince dil bilgisine uygun olarak biyomedikal cihazlar ile ilgili konularda yazılı ve sözlü tıbbi iletişim kurar.
İngilizce dil bilgisine uygun olarak biyomedikal cihazlar ile ilgili konularda yazılı ve sözlü teknik iletişim kurar.

Kazanım 4: İngilizce dil bilgisi kurallarına uygun olarak yabancı dilde mesleki konuları dinleme, konuşma, okuma ve yazma işlemlerini gerçekleştirir.

Modül Adı: Yabancı Dilde Biyomedikal cihazların Terminoloji Modülün Süresi: 40/16 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

İngilizce dil bilgisi kurallarına uygun olarak teknik birimleri İngilizce tanımlar.
İngilizce dil bilgisi kurallarına uygun olarak teknik çizim terimlerini İngilizce tanımlar
İngilizce dil bilgisi kurallarına uygun olarak basit el aletlerinin çalışmasını İngilizce tanımlar
İngilizce dil bilgisi kurallarına uygun olarak malzemeleri İngilizce tanımlar
İngilizce dil bilgisi kurallarına uygun olarak elektrik ve elektronik terimleri İngilizce tanımlar
İngilizce dil bilgisi kurallarına uygun olarak elektrik ve elektronik ölçü aletlerinin işlemlerini İngilizce tanımlar
İngilizce dil bilgisi kurallarına uygun olarak İngilizce servis dokümanlarını kullanır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz