Temel Denizcilik Dersi Megep Modülleri

Temel Denizcilik Dersi Megep Modülleri

Temel Denizcilik Dersi Megep Modülleri

Temel denizcilik dersinin modül kitabının tamamı kazanımlara göre hazırlanmıştır. Ders denizcilik alanı 10. sınıf dersidir. Dersin modülleri; Gemi adamlığı, gemi yapımı, gemici bağları, gemide bakım-tutum işlemleri, halatlar ve halat işleri, hareketli parçalar, oşinografi, ölçü sistemleri ve aletleri, sabit parçalar, temel gemi makineleri ve temel seyir modülleridir.

Temel denizcilik modüllerini pdf halinde indirmek için;

Modül Adı Durum
Gemi Adamlığı Hazır / İndir
Gemi Yapısı Hazır / İndir
Gemici Bağları Hazır / İndir
Gemide Bakım-Tutum İşlemleri Hazır / İndir
Halatlar ve Halat İşleri Hazır / İndir
Hareketli Parçalar Hazır / İndir
Oşinografi Hazır / İndir
Ölçü Sistemleri ve Aletleri Hazır / İndir
Sabit Parçalar Hazır / İndir
Temel Gemi Makineleri Hazır / İndir
Temel Seyir Hazır / İndir

Temel Denizcilik Dersi Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oşinografik ölçümler, gemi yapısı, gemici bağları, temel seyir, temel gemi elektrik ve elektroniği, temel teknik resim çizimleri, gemi makineleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Haftalık Ders Saati: 8

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gerekli araç gereçler ile oşinografik ölçümler yapar.

Modül Adı: Oşinografi Modülün Süresi: 40/12 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Fiziksel oşinografik ölçümler yapar.
– Dinamik oşinografik ölçümler yapar.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gemi boyutlarını, kısımlarını, yapı elemanlarını ve donanımlarını tespit eder.

Modül Adı: Gemi Yapısı Modülün Süresi: 40/20 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Gemi boyutlarını ve kısımlarını tespit eder.
– Gemi yapı elemanlarını ve donanımlarını tespit eder.

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gemi gemici bağlarını yapar.

Modül Adı: Gemici Bağları Modülün Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Kazık bağı yapar.
– Sancak bağı yapar.
– Anele bağı yapar.
– Piyan yapar.
– Yoma bağı yapar.
– İzbarço bağı yapar.

Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel seyir bilgilerini ve seyir yardımcılarını kullanıp seyir uygulamaları yapar.

Modül Adı: Temel Seyir Modülün Süresi: 80/48 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Uygun haritayı seçerek seyir araç gereçleri ile kullanır.
– Manyetik pusula ve gyro pusula ile yönleri belirler.
– Manyetik pusula değerini gerekli hesaplamaları yaparak hakiki değerine çevirir.
– Harita yardımı ile denizde bulunduğu noktanın kerterizini alır.
– Seyir yardımcılarını (fener, şamandıra vs.) kullanır.
– Köprü üstünde bulunan seyir yardımcı aygıtlarını (GPS, oto pilot vb.) kullanır.

Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gemi makine dairelerinde kullanılan ölçü aletleri ile ölçme ve kontrol işlemlerini yapar.

Modül Adı: Ölçü Sistemleri ve Aletleri Modülün Süresi: 40/20 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Makine parçalarının kontrol, imalat ve ölçme işlemlerinde kumpası kullanır.
– Makine parçalarının kontrol, imalat ve ölçme işlemlerinde mikrometreyi kullanır.
– Makine parçalarının kontrol, imalat ve ölçme işlemlerinde komparatörü kullanır.

Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dizel makine çalışma prensiplerine ilişkin temel makine diyagramlarını çizer.

Modül Adı: Temel Gemi Makineleri Modülün Süresi: 40/20 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İki ve dört zamanlı makinelerin PV diyagramlarını çizer.
– İki ve dört zamanlı makinelerin valf ayar diyagramlarını çizer.

Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak el aletleri ile gemi makinelerinin sabit parçalarına sökme takma ve kontrol işlemlerini yapar.

Modül Adı: Sabit Parçalar Modülün Süresi: 40/20 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Gemi makinelerinin manifoldlarında oluşan arızaları bulup bakım ve onarımlarını yapar.
– Gemi makinelerinde roker armların arızalarını bulup bakım ve onarımlarını yapar.
– Gemi makinelerinin kaverlerinde oluşan arızaları bulup bakım ve onarımlarını yapar.
– Gemi makinelerinin laynerlerinde kontrol işlemlerini, bakım ve onarımlarını yapar.

Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak el aletleri ile gemi makinelerinin hareketli parçalarına sökme takma ve kontrol işlemlerini yapar.

Modül Adı: Hareketli Parçalar Modülün Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Gemi makinelerinin zaman ayar düzeneklerinde kontroller yaparak oluşan arızaları bulup bakım ve onarımlarını yapar.
– Gemi makinelerinin kam şaftlarında kontroller yaparak oluşan arızaları bulup bakım ve onarımlarını yapar.
– Gemi makinelerinin valflerinde kontroller yaparak oluşan arızaları bulup bakım ve onarımlarını yapar.
– Gemi makinelerinin piston mekanizmasında kontroller yaparak oluşan arızaları bulup bakım ve onarımlarını yapar.
– Gemi makinelerinin krank şaft mekanizmasında kontroller yaparak oluşan arızaları bulup bakım ve onarımlarını yapar.
– Gemi makinesinin volanında kontroller yaparak oluşan arızaları bulup bakım ve onarımlarını yapar.

Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik resim kurallarına göre serbest elle, çizim takımlarıyla veya bilgisayar ortamında çizim uygulamaları yapar.

Modül Adı: Gemi Teknik Resmi Modülün Süresi: 40/32 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Teknik resim kurallarına göre serbest elle, çizim takımlarıyla veya bilgisayar ortamında iki boyutlu çizim uygulamaları yapar.
– Teknik resim kurallarına göre serbest elle veya CAD programlarında görünüş çıkarma uygulamaları yapar.
– Teknik resim kurallarına göre serbest elle veya CAD programlarında perspektif uygulamaları yapar.
– Teknik resim kurallarına göre serbest elle veya CAD programlarında iki ve üç boyutlu resimlerde ölçülendirme ve ölçeklendirme uygulamaları yapar.
– Teknik resim kurallarına göre serbest elle veya CAD programlarında kesit görünüş uygulamaları yapar.

Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli el ve kontrol aletleri ile akım gerilim ölçümü yapar.
Modül Adı: El ve Güç Aletleri Modülün Süresi: 40/20 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Kontrol kalem ile faz kontrolü yapar.
– Şerit metre ile uzunluk, avometre ile akım gerilim ölçer.
– Basit kesici ve şekillendirici aletlerini kullanarak kablo ekler.
– İş sırasında güvenlik gözlüğü ve eldivenini kullanır.
– Çeşitli ağızlara sahip anahtar takımlarını kullanır.

Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gemide elektrik devreleri kurar.

Modül Adı: Temel Gemi Elektriği Modülün Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Elektrik devreleri kurar.
– Ohm kanunu ve Kirchoff kanunu hesaplamalarını yapar.
– Elektronik devreler üzerinde çeşitli ölçü aletlerini kullanarak akım, gerilim, frekans ve güç ölçümü yapar.
– Aydınlatma, priz ve güç tesisatı uygulama devrelerini yapar.

Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gemide DC kaynakları kullanır.

Modül Adı: DC Kaynaklar Modülün Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Batarya şarjı için kullanılabilecek doğru akım kaynağı yapar.
– Akü bataryalarını şarj eder.
– Elektronik devrelere transformatörlerin bağlantısını yaparak gerilim kontrolü yapar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz