Temel Endüstri Uygulamaları Modül Kitabı

Temel Endüstri Uygulamaları Modül Kitabı

Temel Endüstri Uygulamaları Modül Kitabı

Alanın 10. sınıf dersi olan Temel Endüstri Uygulamaları dersi baraj yani sorumlu dersidir. Dersin modülleri kazanımlara dayalı olarak hazırlanacaktır.  Şu an hazırlanma aşamasındadır.

Modül Adı Durum
Alternatif Akım Devresi Kurma Hazırlanıyor
Bilgisayarda Elektronik Devre Şemaları Çizimi Hazırlanıyor
Çalışabilir Güç Kaynağı Hazırlanıyor
Doğru Akım Devresi Kurma Hazırlanıyor
Temel İletken Bağlantıları Hazırlanıyor
Yarıiletken Elemanlar ile Devre Kurma Hazırlanıyor

Temel Endüstri Uygulamaları Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda temel elektronik devrelerin çizimi, devre elemanları, elektriksel büyüklüklerin ölçümü, seri ve paralel devrelerin kurulması, baskı devre yapımı ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Haftalık Ders Saati: 7

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bilgisayar programı ile elektrik elektronik devre şeması çizerek devre üzerinde ölçme işlemleri yapar.
Modül Adı: Bilgisayarda Elektronik Devre Şemaları Çizimi
Modülün Süresi: 40/35 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları:

– Bilgisayar programında elektrik elektronik devre şeması çizer.
– Bilgisayar programında devre üzerinde ölçme işlemleri yapar

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda multimetre ile elektriksel büyüklükleri ölçer ve seri – paralel devre kurar.
Modül Adı: Doğru Akım Devresi Kurma Modülün Süresi: 40/35 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Multimetre ile elektriksel büyüklükleri ölçer.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda doğru akım ile seri – paralel devreleri kurar.

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda alternatif akımda seri-paralel lamba devresi kurar.
Modül Adı: Alternatif Akım Devresi Kurma Modülün Süresi: 40/35 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda alternatif akım ile temel lamba devreleri kurar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda alternatif akım ile seri – paralel devreleri kurar.

Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda iletken ve elektriksel ekipmanların bağlantılarını, lehimleme ve baskı devre işlemlerini yapar.
Modül Adı: Temel İletken Bağlantıları Modülün Süresi: 80/77 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Elektriksel ekipmanları ve işe uygun el aletleri ile temel iletken bağlantılarını yapar.
– Temel elektriksel ekipmanların bağlantısını işe uygun el aletleri ile yapar.
– İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak lehimleme yapar.
– Bilgisayar programı yardımıyla baskı devre çizer.
– İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak baskı devre hazırlar.

Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda transistor kullanarak röle kontrol devresi, mosfet ile motor kontrol devresi, optik devre elemanları ve tristör ile devreler kurar.
Modül Adı: Yarıiletken Elemanlar İle Devre Kurma Modülün Süresi: 40/35 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Transistör kullanarak röleyi kontrol eder.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda optik devre elemanları ile devreler kurar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda termistör ve mosfet ile motor devresi kurar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda tristör ile dimmer devresi kurar

Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda güç kaynağı kutusunu yaparak elektrik devresini kurar.
Modül Adı: Çalışabilir Güç Kaynağı Modülün Süresi: 40/35 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda verilen ölçüye ve yaptırılacak işe uygun güç kaynağı kutusunu hazırlar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda işe uygun güç kaynağı elektronik devresini yapar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz