Temel Fotoğraf Dersi Megep Kitabı

Temel Fotoğraf Dersi Megep Kitabı

Temel Fotoğraf Dersi Megep Kitabı

Modül Adı Durum
Çekim Ekipmanlarının Hazırlanması Hazırlanıyor
Fotoğraf Makinesinde Temel Ayarlar Hazırlanıyor
Kültür Sanat Etkinlikleri Hazırlanıyor
Sayısal İğne Deliği Kamera(Pinhole) Hazırlanıyor
Temel Fotoğraf Çekimi Hazır / İndir
Temel Işık ve Kompozisyon Hazırlanıyor

Temel Fotoğraf Dersi Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda temel fotoğraf ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Haftalık Ders Saati: 3

Kazanım 1: Sosyal gündem ve kültür sanat gündemini, alanı ile ilgili gelişmeleri ve yayınları takip eder.
Modül Adı: Kültür Sanat Etkinlikleri Modülün Süresi: 40/12 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Sosyal gündemi takip eder.
– Kültür sanat gündemini takip eder.
– Grafik/Fotoğraf alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder.
– Grafik/Fotoğraf alanı ile ilgili yayınları takip eder.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yaptığı sayısal iğne deliği kamera ile tekniğine uygun çekim yapar.
Modül Adı: Sayısal İğne Deliği Kamera (Pinhole)
Modülün Süresi: 40/9 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Sayısal iğne deliği (pinhole) kamera yapar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda sayısal iğne deliği (pinhole) kamera ile iğne deliği kamera tekniğine uygun çekim yapar.

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekime uygun fotoğraf makinesini seçerek uygun objektif ve yardımcı ekipmanları çekime hazır hâle getirir.
Modül Adı: Çekim Ekipmanlarının Hazırlanması
Modülün Süresi: 40/15 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yardıma ihtiyaç duymadan konuya uygun fotoğraf makinesini hazırlar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekimde kullanılacak uygun objektifi fotoğraf makinesine takar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekimde kullanılması gereken yardımcı ekipmanları hazır hâle getirir.

Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda beyaz dengesi, enstantane, diyafram, ASA/ISO ile temel fotoğraf makinesi değerlerini çekime uygun olarak ayarlar.
Modül Adı: Fotoğraf Makinesinde Temel Ayarlar
Modülün Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Beyaz dengesi (Kelvin) ayarını yapar.
– Işık koşuluna ve alan derinliğine uygun diyafram değerini ayarlar.
– Poz süresine ve hareket netsizliğine uygun enstantane değerini seçer.
– Işık koşuluna ve noise etkisine uygun ASA/ISO değerini ayarlar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda fotoğraf makinesinin fonksiyon ayarlarını yapar.

Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ortamdaki ışık koşullarını ve kompozisyon kurallarını dikkate alarak fotoğraf çeker.
Modül Adı: Temel Işık ve Kompozisyon Modülün Süresi: 40/21 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Fotoğraf çekimi için uygun ışık yönünü belirler.
– Temel kompozisyon kurallarına uygun kadraj oluşturur.

Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda temel fotoğraf çekim ve arşivleme işlemlerini yapar.
Modül Adı: Temel Fotoğraf Çekimi
Modülün Süresi: 40/27 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekim ortamını amaca uygun hazırlayarak çekim yapar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekim ekipmanlarının temizliğini yapar.
– Kalitesini bozmadan görüntüleri sayısal ortama aktarır.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekilen fotoğrafların basımını sağlar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda fotoğrafları saklama koşullarına uygun biçimde arşivler.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz