Temel Gazetecilik Dersi Modül Kitabı

Temel Gazetecilik Dersi Modül Kitabı

Temel Gazetecilik Dersi Modülleri

Temel Gazetecilik Dersi tamamı kazanımlara dayalı olarak hazırlanan modüllerdir ve hazırlanma aşamasındadır.

Modül Adı Durum
Basın Yayın İşletmeleri Hazırlanıyor
Gazeteciliğe Giriş Hazırlanıyor

Temel Gazetecilik Dersi Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda gazeteciliğin tarihsel gelişimi, temel kavramları, iş olanakları, yayın dağıtım ve basın yayın işletmeleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Haftalık Ders Saati: 2

Kazanım 1: Gazeteciliğin tarihsel gelişimini, temel kavramlarını ve alan ile ilgili iş olanaklarını değerlendirir.
Modül Adı: Gazeteciliğe Giriş Modülün Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Gazetenin dünyadaki ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi hakkında bilinçlenir.
– Gazeteciliğin temel kavramlarını değerlendirir.
– Alanı ile ilgili güncel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde iş olanaklarını takip eder.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda basın yayın işletmelerinin temel işlerini yürütür.
Modül Adı: Basın Yayın İşletmeleri Modülün Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Basın yayın işletmelerinin kurumsal örgütlenmesini yapar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda basın yayın işletmelerinin ilan ve reklam organizasyonlarını yürütür.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda basın yayın işletmelerinin yayın dağıtım organizasyonlarını yürütür

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz