Temel Muhasebe Dersi Modül Kitabı

Temel Muhasebe dersi 10. sınıf muhasebe alanının baraj dersidir. Derste muhasebe işlemlerinde defter ve belge düzenleme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Derse ait megep modüllerini aşağıdan indirebilirsiniz.

Modül Adı Durum
Beyannameler Hazır / İndir
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hazır / İndir
Defter ve Belgeler Hazır / İndir
Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler Hazır / İndir
İşletme Defteri Hazır / İndir
Kıymetli Evraklar ve Menkul Kıymetler Hazır / İndir
Serbest Meslek Kazanç Defteri Hazır / İndir
Sosyal Güvenlik İşlemleri Hazır / İndir
Vergi Dairesi ve Belediye İşlemleri Hazır / İndir

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre ticari defter ve belgeler ile ilgili işlemleri yaparak arşivler.
Modül Adı: Defter ve Belgeler Modülün Süresi: 40/21 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 TTK ve VUK’a göre ticari defter ve belgeleri temin eder.
 TTK ve VUK’a göre ticari defter ve belgeleri tasdik, saklama, ibraz işlemlerini yapar.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda dosyalama sistemlerine göre evrak takibini yaparak arşivler.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Belediye Kanunu’na göre vergi dairesi ve belediye ile ilgili işlemleri yapar.
Modül Adı: Vergi Dairesi ve Belediye İşlemleri Modülün Süresi: 40/21 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 TTK ve VUK’a göre vergi dairesi işlemlerini yapar.
 Belediye Kanunu’na göre belediye ile ilgili işlemleri yapar.

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda ticaret sicili, mesleki kuruluş ve bakanlık işlemlerini yapar.
Modül Adı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Modülün Süresi: 40/21 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 TTK ve VUK’a göre ticaret sicili işlemlerini yapar.
 Mesleki kuruluşların mevzuatına göre mesleki kuruluş işlemlerini yapar.
 Çalışma ve sosyal güvenlik ile ilgili mevzuata göre bakanlık işlemlerini yapar.

Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kanunu ve bağlı mevzuata göre işçi, bağımsız çalışan ve devlet memuru statüsünde çalışanların işlemlerini yaparak belgelerini düzenler.

Modül Adı: Sosyal Güvenlik İşlemleri Modülün Süresi: 40/28 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Sosyal Güvenlik Kanunu ve bağlı mevzuata göre bir işverene bağlı olarak işçi statüsünde çalışanların işlemlerini yapar.
 Sosyal Güvenlik Kanunu ve bağlı mevzuata göre bağımsız çalışanların işlemlerini yaparak belgelerini düzenler.
 Sosyal Güvenlik Kanunu ve bağlı mevzuata göre devlet memuru statüsünde çalışanların işlemlerini yaparak belgelerini düzenler.

Kazanım 5: Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu (KDV), Sigorta Kanunu ve bağlı mevzuata göre perakende satış belgelerini, fatura ve irsaliyeyi ile fatura yerine geçen belgeleri düzenler.
Modül Adı: Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler Modülün Süresi: 80/49 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 VUK, TTK, KDV Kanunu ve bağlı mevzuata göre perakende satış belgelerini düzenler.
 VUK, TTK, KDV Kanunu ve bağlı mevzuata göre fatura ve irsaliye düzenler.
 VUK, TTK, KDV Kanunu, Sigorta Kanunu ve bağlı mevzuata göre fatura yerine geçen belgeleri düzenler.

Kazanım 6: Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan belgeler ile Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve bağlı mevzuata göre menkul kıymetlere ilişkin belgeleri düzenler.

Modül Adı: Kıymetli Evraklar ve Menkul Kıymetler
Modülün Süresi: 40/21 ders saati Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

 TTK’ye göre Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan belgeleri düzenler.
 VUK, TTK, SPK ve bağlı mevzuata göre menkul kıymetlere ilişkin belgeleri düzenler.

Kazanım 7: Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve bağlı mevzuata göre işletme defteri kayıtlarını ve işletme hesap özetini yapar.
Modül Adı: İşletme Defteri Modülün Süresi: 40/28 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 VUK, TTK, KDV ve bağlı mevzuata göre işletme defterine gider kayıtlarını yapar.
 VUK, TTK, KDV ve bağlı mevzuata göre işletme defterine gelir kayıtlarını yapar.
 VUK, TTK, KDV ve bağlı mevzuata göre işletme hesap özetini düzenler.

Kazanım 8: Vergi mevzuatına göre beyannameleri düzenler.
Modül Adı: Beyannameler Modülün Süresi: 40/35 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Vergi mevzuatına göre muhtasar beyannameyi düzenler.
 Vergi mevzuatına göre katma değer vergisi beyannamesini düzenler.
 Vergi mevzuatına göre BA/BS (Büyük Alış/Büyük Satış) formlarını düzenler.
 Vergi mevzuatına göre yıllık gelir vergisi beyannamesini düzenler.
 Vergi mevzuatına göre kurumlar vergisi beyannamesini düzenler.
 Vergi mevzuatına göre geçici vergi beyannamesini düzenler.
 Vergi mevzuatına göre hizmet (BSMV) beyannamesini düzenler.
 Vergi mevzuatına göre özel tüketim vergisi beyannamesini düzenler.

Kazanım 9: Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Katma Değer Vergisi ve bağlı mevzuata göre serbest meslek kazanç defteri kayıtlarını ve serbest meslek kazanç tablosunu yapar.
Modül Adı: Serbest Meslek Kazanç Defteri
Modülün Süresi: 40/28 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 VUK, TTK, KDV ve bağlı mevzuata göre serbest meslek kazanç defteri gider kayıtlarını yapar.
 VUK, TTK, KDV ve bağlı mevzuata göre serbest meslek kazanç defteri gelir kayıtlarını yapar.
 VUK, TTK, KDV ve bağlı mevzuata göre serbest meslek kazancını hesaplar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir