Temel Tasarım Megep Ders Kitabı

Temel Tasarım Megep Ders Kitabı

Temel Tasarım Megep Ders Kitabı

Temel tasarım dersine ait modüller şunlardır; Açık- Koyu ve Işık-gölge, Doku, Nokta Ve Çizgi, Renk, Strüktür ve
Tasarı İlkeleri modülleridir.

Modül Adı Durum
Açık- Koyu Ve Işık-gölge Hazır / İndir
Doku Hazır / İndir
Nokta Ve Çizgi Hazır / İndir
Renk Hazır / İndir
Strüktür Hazır / İndir
Tasarı İlkeleri Hazır / İndir

Temel Tasarım Megep Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizim araç gereçleriyle tasarımda kullanacağı temel elemanlar ve tasarımda uygulayacağı ilkeler, açık-koyu, ışık-gölge, renk, doku, strüktür ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır Haftalık Ders Saati: 5

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oluşturduğu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Tasarı İlkeleri Modülün Süresi: 40/30 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Oluşturduğu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun olarak iki boyutlu yüzey düzenlemeleri yapar.
– Oluşturduğu üç boyutlu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun olarak yüzey düzenlemeleri yapar.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nokta ve çizgi elemanları ile yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Nokta ve Çizgi Modülün Süresi: 40/35 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Noktayı kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
– Çizgiyi kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
– Nokta ve çizgiyi birlikte kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
– Yaptığı çalışmaları paspartulayarak sunumunu yapar.

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak açık-koyu ile hacimlendirdiği nesnelerle yüzey düzenlemesi yapar.

Modül Adı: Açık-Koyu Modülün Süresi 40/25 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Işığa dikkat ederek açık-koyu ile geometrik formları hacimlendirir.
– Açık-koyu ile hacim verilen geometrik formlardan yüzey düzenlemesi yapar.

Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renkli yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Renk Modülün Süresi 40/35 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Doğru renk tonlarını doğru yerlerde kullanarak renk çemberi yapar.
– Renk kontrastlıkları ile ilgili yüzey düzenlemeleri yapar.
– Kolaj tekniği ile yüzey düzenler.

Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dokulu obje etütlerinden yola çıkarak yüzey üzerine özgün doku yorumları yapar.
Modül Adı: Doku Modülün Süresi: 40/30 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Kara kalem tekniği ile objeleri doku yapısını dikkate alarak etüt eder.
– Guaş boya tekniği ile objeleri doku yapısını dikkate alarak etüt eder.
– Dokulu objelerden yola çıkarak kara kalem tekniği ile yüzey üzerinde özgün doku yorumları yapar.
– Özgün doku yorumlarını renklendirir.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kompozisyon ilkelerine uygun strüktür çalışmaları yapar.
Modül Adı: Strüktür Modülün Süresi: 40/25 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Yüzey üzerine kompozisyon ilkelerine uygun strüktür çalışmaları yapar.
– Mekân içinde üç boyutlu özgün strüktür uygulamaları yapar

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz