Yol Uygulamaları Dersi Megep Modülleri

Yol Uygulamaları Dersi Megep Modülleri

Yol Uygulamaları Dersi Megep Modülleri

Yol Uygulamaları dersinin modülleri; İstikşaf modülü, Yol Aplikasyonu modülü, Yol Etüdü modülü, Yol Projesi modülüdür.

Modül Adı Durum
İstikşaf Hazır / İndir
Yol Aplikasyonu Hazır / İndir
Yol Etüdü Hazır / İndir
Yol Projesi Hazır / İndir

Yol Uygulamaları Dersi Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; istikşaf, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etüt çalışması, aplikasyon ve yol projesi yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Önerilen Haftalık Ders Saati: 4

Kazanım 1: Tekniğine uygun istikşaf yapar.
Modül Adı: İstikşaf Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Tekniğine uygun istikşaf hazırlığı yapar.
– İstikşaf raporu hazırlar.

Kazanım 2: Tekniğine uygun yol etüdü yapar.
Modül Adı: Yol Etüdü Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Etüt hazırlık çalışması yapar.
– Tekniğine uygun etüt paftası üzerinde güzergâh araştırması yapar.

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilgili yönetmeliğe uygun aplikasyon yapar.
Modül Adı: Yol Aplikasyonu Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Aplikasyon hazırlığı yapar.
– ilgili yönetmeliğe uygun yatay kurpların aplikasyonunu ve hesabını yapar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nivelman yapar.

Kazanım 4: Tekniğine uygun yol projesi yapar.
Modül Adı: Yol Projesi Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Tekniğine uygun kesit çizimi yapar.
– Alan hesabı yapar.
– Hacim hesabı yapar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz