Bakım Teknikleri Dersi Modül Kitabı

Bakım Teknikleri Dersi Modül Kitabı

Bakım Teknikleri Dersi Modül Kitabı

Evde Bakım Hizmetleri modülü, Hasta-Yaşlının Beslenmesi modülü, Hasta-Yaşlının Transferi modülü, terminal Dönem ve Sonrası İşlemler modülü ve Yaşam Bulguları modülüdür. Modülleri indirmek için;

Modül Adı Durum
Evde Bakım Hizmetleri Hazır / İndir
Hasta-Yaşlının Beslenmesi Hazırlanıyor
Hasta-Yaşlının Transferi Hazır / İndir
Terminal Dönem ve Sonrası İşlemler Hazırlanıyor
Yaşam Bulguları Hazır / İndir

Bakım Teknikleri Dersi Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hasta/yaşlının yaşam bulguları, beslenmesi, transferi, evde bakım hizmetleri, terminal dönem ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Önerilen Haftalık Ders Saati: 5

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun yaşam bulgularını alır.
Modül Adı: Yaşam Bulguları Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun tansiyon ölçer.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun vücut sıcaklığını ölçer.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun nabız sayar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun solunum sayar.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun hasta/yaşlıyı oral ve enteral yolla beslenme ilkelerine uygun besler.
Modül Adı: Hasta/Yaşlının Beslenmesi Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hasta/yaşlıyı tekniğine uygun oral yolla besler.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hasta/yaşlıyı tekniğine uygun enteral yolla besler.

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hasta/yaşlının tekniğine uygun transferini sağlar.
Modül Adı: Hasta/Yaşlının Transferi Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Kendisinin ve hasta/yaşlının vücut mekaniğini koruma tekniklerini açıklar.
– Hasta/yaşlıya verilecek pozisyonları açıklar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hasta/yaşlıyı tekniğine uygun yataktan sedyeye, sedyeden yatağa nakleder.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hasta/yaşlıyı tekniğine uygun sandalyeye oturtur.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hasta/yaşlıyı tekniğine uygun ayağa kaldırır ve yürütür.

Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak evde bakım hizmetlerini yürütür.
Modül Adı: Evde Bakım Hizmetleri Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Evde bakım hizmetlerini açıklar.
– Hasta/yaşlının uyku düzenini sağlamak için yapılması gerekenleri açıklar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilinci açık veya kapalı yatağa bağımlı hasta/yaşlının bakımını yapar.

Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak terminal dönem ve ölüm sonrası işlemleri yapar.
Modül Adı: Terminal Dönem ve Sonrası İşlemler Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak terminal dönemdeki hasta/yaşlıya bakım yapar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ölüm sonrası işlemleri yapar

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz