Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma Modülleri

Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma Modülleri

Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma Modülleri

Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma dersinin modülleri; Enfeksiyon Hastalıkları modülü, Enfeksiyon Hastalıklarında Koruyucu Önlemler modülü ve Enfeksiyon Kontrolü modülüdür.

Modül Adı Durum
Enfeksiyon Hastalıkları Hazırlanıyor
Enfeksiyon Hastalıklarında Koruyucu Önlemler Hazır / İndir
Enfeksiyon Kontrolü Hazır / İndir

Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; enfeksiyon zinciri, enfeksiyon etkenleri, enfeksiyon hastalıkları ve enfeksiyon hastalıklarından korunma, enfeksiyon kontrol önlemleri ile ilgili bilgi ve becerilerin
kazandırılması amaçlanmaktadır. Önerilen Haftalık Ders Saati: 3

Kazanım 1: Enfeksiyon zinciri, enfeksiyon etkenleri ve bulaşma yollarını açıklar.
Kazanım 2: Enfeksiyon hastalıklarının belirti, bulgu ve korunma yollarını açıklar.
Modül Adı: Enfeksiyon Hastalıkları Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Enfeksiyon hastalıklarında temel kavramları ve enfeksiyon zincirini açıklar.
– Enfeksiyon etkenlerini ve bulaşma yollarını açıklar.
– Enfeksiyon hastalıklarının genel belirti ve bulgularını açıklar.
– Bulaşma yoluna göre enfeksiyon hastalıklarından korunma yollarını açıklar.

Kazanım 3: Enfeksiyon hastalıklarından korunmada bireye ve çevreye yönelik koruyucu önlemleri açıklar.
Modül Adı: Enfeksiyon Hastalıklarında Koruyucu Önlemler
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Bireye yönelik koruyucu önlemleri açıklar.
– Çevreye yönelik koruyucu önlemleri açıklar.

Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak enfeksiyonlardan korunmada asepsi, antisepsi kurallarına uyar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak enfeksiyon hastalıklarını önlemek için sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini uygular.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bulaşıcı hastalıklardan ve hastane  enfeksiyonlarından korunmada izolasyon önlemlerini alır.
Modül Adı: Enfeksiyon Kontrolü Modülün Önerilen Süresi: 80/52 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak asepsi ve antisepsi kurallarını uygular.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini uygular.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak izolasyon önlemlerini alır.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hastane enfeksiyonlarından korunmaya yönelik önlemleri alır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz