Genel beslenme Megep Modül Kitabı

Genel beslenme Megep Modül Kitabı

Genel beslenme Megep Modül Kitabı

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı Genel beslenme dersinin modülleri; Besin Ögeleri ve Besin Grupları modülü, Hastalıklara Özel Beslenme modülü ve Özel Durumlarda Beslenme modülüdür.

Modül Adı Durum
Besin Ögeleri ve Besin Grupları Hazırlanıyor
Hastalıklara Özel Beslenme Hazırlanıyor
Özel Durumlarda Beslenme Hazırlanıyor

Genel beslenme Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; besin ögeleri, besin grupları, hastalıklara özel beslenme, özel durumlarda beslenme ilkeleriyle ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Haftalık Ders Saati: 2

Kazanım 1: Yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin bilincinde olarak besin ögelerini ve gruplarını ayırt eder.
Modül Adı: Besin Öğeleri ve Besin Grupları Modülün Süresi: 40/22 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Beslenme ile ilgili kavramları açıklar.
– Besin ögelerinin sağlıklı beslenmedeki öneminin bilincinde olarak besin ögelerini ayırt eder.
– Besin gruplarının sağlıklı beslenmedeki öneminin bilincinde olarak besin gruplarını ayırt eder.

Kazanım 2: Yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri doğrultusunda beslenme yetersizliğine bağlı sorunları ve hastalıklara özel beslenme programlarını ayırt eder.
Modül Adı: Hastalıklara Özel Beslenme Modülün Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri doğrultusunda beslenme yetersizliğine bağlı sorunları ayırt eder.
– Sinir sistemi hastalıklarına özel beslenme programları doğrultusunda sinir sistemi hastalıklarında beslenme ilkelerini ayırt eder.
– Sindirim sistemi hastalıklarına özel beslenme programları doğrultusunda sindirim sistemi hastalıklarında beslenme ilkelerini ayırt eder.
– Kalp damar hastalıklarında beslenme programları doğrultusunda kalp damar hastalıklarında beslenme ilkelerini ayırt eder.
– Böbrek hastalıklarına özel beslenme programları doğrultusunda böbrek hastalıklarında beslenme ilkelerini ayırt eder.
– Onkolojik hastalıklardan korunmada beslenmenin öneminin farkında olarak onkolojik hastalıklarda beslenme ilkelerini ayırt eder.
– Diyabetli hastalara özel beslenme ilkeleri doğrultusunda diyabetli kişilerde beslenme ilkelerini ayırt eder.

Kazanım 3: Yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin bilincinde olarak özel durumlarda beslenme programlarını ayırt eder.
Modül Adı: Özel Durumlarda Beslenme  Modülün Süresi: 40/26 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Gebe ve emzikli beslenme ilkeleri doğrultusunda gebe ve emziklilerde beslenme ilkelerini ayırt eder.
– Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlıklı büyüme gelişmeye etkisinin farkında olarak bebek ve çocuklarda besleme ilkelerini ayırt eder.
– Yaşlılıkta ortaya çıkan sağlık sorunlarının beslenme ile ilişkisinin bilincinde olarak yaşlılarda beslenme ilkelerini ayırt eder.
– Yanlış beslenmenin doğuracağı sorunların farkında olarak zayıf ve şişman kişilerde beslenme ilkelerini ayırt eder.
– Yanıklı hastalarda yara iyileşmesi açısından beslenmenin öneminin farkında olarak yanıklarda beslenme ilkelerini ayırt eder.
– Besin alerjisinin kişiye vereceği zararların farkında olarak alerji durumunda beslenme ilkelerini ayırt eder.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz