Sağlık Hizmetlerinde İletişim Modülleri

Sağlık Hizmetlerinde İletişim Modülleri

Sağlık Hizmetlerinde İletişim Modülleri

Sağlık Hizmetlerinde İletişim dersinin modülleri; İletişim Süreci modülü, Kişiler Arası İletişim modülü, Sağlıkta İletişim modülü, Toplumsal İletişim modülüdür.

Modül Adı Durum
İletişim Süreci Hazır / İndir
Kişiler Arası İletişim Hazır / İndir
Sağlıkta İletişim Hazır / İndir
Toplumsal İletişim Hazır / İndir

Sağlık Hizmetlerinde İletişim Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; iletişim süreci, kişiler arası iletişim, toplumsal gruplarla iletişim, sağlık hizmetlerinde etkili iletişim kurma ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır. Haftalık Ders Saati: 2

Kazanım 1: İletişim sürecini ayırt eder.
Modül Adı: İletişim Süreci Modülün Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– İletişim ögelerini ve şekillerini ayırt eder.
– İletişim çeşitlerini kullanır.

Kazanım 2: Kişiler arası iletişim engellerini aşarak etkin iletişim kurar.
Kazanım3: Beden dilini etkin kullanır.
Modül Adı: Kişiler Arası İletişim Modülün Süresi: 40/14 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Kişiler arası iletişim engellerini açıklar.
– Kişiler arası iletişimde beden dilinin önemini açıklar.

Kazanım 4: Toplumsal grupların özelliklerine uygun etkin iletişim kurar.
Modül Adı: Toplumsal İletişim Modülün Süresi: 40/14 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kuralları sıralayarak açıklar.
– Toplumsal grupların özelliklerine göre etkin iletişim kurar.

Kazanım 5: Etkili iletişim yöntemleriyle hasta, hasta yakını, engelli bireylerle iletişim kurar.

Kazanım 6: Afet ve felaket durumlarında iletişim kurar.
Modül Adı: Sağlıkta İletişim Modülün Süresi: 40/20 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Hasta ile etkili iletişim kurar.
– Hasta yakını ile etkili iletişim kurar.
– Engelli bireylerle etkili iletişim kurar.
– Özel durumlarda etkili iletişim kurar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz