Genel Muhasebe Dersi Modül Kitabı

Muhasebe ve finasman alanının Bilgisayarlı muhasebe dalına ait ve en çok kredisi olan yani baraj dersidir. Genel muhasebe dersinin megep ders modül kitabını aşağıdan indirebilirsiniz.

Modül Adı Durum
Bilânço Hazır / İndir
Büyük Defter Ve Mizan Hazır / İndir
Gelir Tablosu Hazır / İndir
Kaynak Hesapları Hazır / İndir
Muhasebe Uygulaması Hazır / İndir
Varlık Hesapları Hazır / İndir

Genel muhasebe dersi çerçeve programı

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda muhasebe kayıt işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 7
Kazanım 1: Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre hesap planını oluşturarak bilançoyu düzenler.
Modül Adı: Bilanço
Modülün Süresi:40/35 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre muhasebecilik ile ilgili kavramları açıklar.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre hesap planını oluşturur.
 VUK’a göre bilanço türlerini düzenler.
Kazanım 2:Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre yevmiye defterini, büyük defteri ve mizanı düzenler.
Modül Adı: Defterler ve Mizan Modülün Süresi:40/28 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 VUK ve TTK’ye göre yevmiye defterini düzenler.
 VUK ve TTK’ye göre büyük defter düzenler.
 VUK ve TTK’ye göre mizan düzenler.
Kazanım 3: Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine uygun olarak varlık hesapları hareketlerini ve envanter işlemlerini kaydeder.
Modül Adı: Varlık Hesapları Modülün Süresi:80/63 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne uygun olarak dönen varlık hesap hareketlerini ve envanter işlemlerini yaparak kaydeder.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne uygun olarak duran varlık hesap hareketlerini ve envanter işlemlerini yaparak kaydeder.

Kazanım 4: Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne uygun olarak kaynak hesapları hareketlerini ve envanter işlemlerini, nazım hesap hareketlerini yaparak kaydeder.
Modül Adı: Kaynak ve Nazım Hesapları Modülün Süresi:80/49 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne uygun olarak kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap hareketlerini ve envanter işlemlerini yaparak kaydeder.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne uygun olarak uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap hareketlerini ve envanter işlemlerini yaparak kaydeder.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne uygun olarak öz kaynaklar hesap hareketlerini ve envanter işlemlerini yaparak kaydeder.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne uygun olarak nazım hesap hareketlerini kaydeder.

Kazanım 5:Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne uygun olarak gelir, gider ve maliyet hesap işlemlerini yapıp hareketlerini kaydederek gelir tablosunu düzenler.
Modül Adı: Gelir Tablosu Modülün Süresi:80/56 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne uygun olarak gelir ve gider hesap işlemlerini yaparak hareketlerini kaydeder.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne uygun olarak maliyet hesap işlemlerini yaparak hareketlerini kaydeder.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne uygun olarak maliyet hesap hareketlerini gider hesaplarına devreder.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne uygun olarak gelir tablosunu düzenler.

Kazanım 6: Vergi Usul Kanunu ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre muhasebe sürecini uygulayarak kayıt işlemlerini yapar.
Modül Adı: Muhasebe Uygulaması Modülün Süresi:40/21 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak muhasebe sürecini uygular.
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne uygun olarak muhasebe işlemlerini kaydeder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir