Javascript Değişken Kullanımı, Tür Dönüşümü (ParseInt, ParseFloat)

Tüm programlama dillerinde kurallarına uygun olarak belirlenen isim veya adlarla tanımlanmış ve bilgisayarın hafızasında yer kaplayan alanlara değişken denilmektedir. Diğer bir ifadeyle değişken program içerisinde kullanılacak verileri saklar.

Diğer tüm diller olduğu gibi javascript betik dilinde de değişken tanımlaması yapılmaktadır.

Javascript dilinde hangi türde bir veri saklanacaksa o belirtilmeli, sonrasında farklı bir türde değişken ataması yapılmamalıdır. Örneğin içerisinde sayı saklanacak sayi1 adındaki değişkene sonra programın herhangi bir yerinde “ALİ” metnini atarsak değişkenin tipi otomatikman string türüne dönüşmüş olur.

Javascript Değişken Tanımlama ve Değişken Tipleri

Değişken kelimesinin ingilizce karşılığı variable olduğundan javascriptte var ile değişken tanımlanır. Javascript büyük küçük harf duyarlılığı olan bir dildir. Örneğin SAYI değişkeni ile sayi farklıdır.

Var kelimesinden sonra değişkenin adı yazılır. Tabi değişken adı yazılırken şu kurallara uyulmalıdır.

  • Türkçe karakteler kullanılmamalıdır. Ç,ğ,ö,ü,ş,ç,I gibi karakterler olmamalı
  • Değişken isimleri rakam ile başlamamalıdır.
  • Değişken içinde – (tire) yerine _ (alt tire) kullanılmalıdır. Değişken eğer iki kelimeden oluşuyorsa aralarında boşluk olmamalıdır.
  • Javascript için özel olan bazı komut isimleri değişken adı olarak kullanılamaz. Örneğin for, if, while gibi değişken adlarına izin yoktur.

Doğru ve yanlış değişken isimlendirme örnekleri

1sayi yanlış- sayi1 doğru

for yanlış – forr doğru

ad soyad yanlış – ad_soyad doğru

Değişkenler için kullanabileceğimiz üç temel değişken türü şunlardır;

Number veri tipi:Sayıları tutmak için türü kullanılır. örneğin var sayi=50;

Boolean veri tipi: Doğru (true) ve yanlış (false) olmak üzere iki adet değer tutar.

String veri tipi: Karakter, metin ya da metin gibi değişkenleri tutmak için kullanılır. string tipi değişkenler tırnak işareti ile tanımlanır ve üzerinde matematiksel işlem yapılamaz.

var sayi1= "javascript";
var sayi2 =10;

document.getElementById("tip").innerHTML = typeof sayi1; sonuç string
document.getElementById("tip").innerHTML = typeof sayi1; sonuç Number
document.getElementById("tip").innerHTML = typeof  "bilişim";  sonuç string
document.getElementById("tip").innerHTML = typeof 50;  sonuç Number;

Değişkenlerin tipini öğrenmek için typeof Operatörünü kullanmamız gerekir.

parseInt() Metodu: JavaScript herhangi iki sayıyı veya daha fazla sayıyı matematiksel işleme sokmak istedğimizde sayıların istediğimiz işlem yapılmaz örneğin iki sayıyı toplamak istediğimizde sayılar yanyana yazılır. Bu hatanın sebebi değişkenlerin string olarak kabul edilmesidir. Çözmek için parseInt metodu ile string türündeki değişkenin içeriğini sayısal veri tipine dönüştürülmesi gerekir.

parseFloat( ) Metodu: Bu metod ile ondalık yani virgüllü sayıların ondalıklı kısımların elde edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir