Gıda kimyası modül kitabı

Gıda kimyası modül kitabı

Gıda kimyası ders modül kitabı

Gıda teknolojisi alanı Gıda kimyası megep ders modülleri aşağıdadır. Modülleri indirmek için;

Modül Adı Durum
Enzimler Hazır / İndir
Gıdalardaki Pigmentler ve Fenolik Bileşikler Hazır / İndir
Gıdalardaki Toksik Maddeler Hazır / İndir
Karbonhidratlar Hazır / İndir
Lipitler Hazır / İndir
Proteinler Hazır / İndir
Su Hazır / İndir
Vitamin ve Mineraller Hazır / İndir

Gıda kimyası ders modül kitabı

Bu derste öğrenciye; bilimsel yöntemlere göre gıda bileşenleri ve özelliklerinin saptanması, gıda işleme sırasındaki gıda bileşenlerindeki değişimlerin belirlenmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Haftalık Ders Saati: 4

Kazanım1: Bilimsel yöntemlere uygun olarak karbonhidratların yapısal özelliklerini, vücuttaki görevlerini ve gıda endüstrisinde kullanıldığı alanları izah eder.
Modül Adı: Karbonhidratlar Modülün Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Bilimsel yöntemlere uygun olarak karbonhidratların yapıları, çeşitleri, genel özellikleri ve vücuttaki görevlerini tanımlar.
– Bilimsel yöntemlere uygun olarak karbonhidratların fiziksel ve kimyasal özelliklerini örneklerle açıklar.

Kazanım 2: Bilimsel yöntemlere uygun olarak lipitlerin yapısal özelliklerini, vücuttaki görevlerini ve gıda endüstrisindeki kullanım alanlarını açıklar.
Modül Adı: Lipitler Modülün Süresi: 40/20 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Bilimsel yöntemlere uygun olarak lipitlerin yapıları, çeşitleri, genel özellikleri ve vücuttaki görevlerini tanımlar.
– Bilimsel yöntemlere uygun olarak lipitlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini örneklerle gösterir.

Kazanım 3: Bilimsel yöntemlere uygun olarak proteinlerin yapısal özelliklerini, vücuttaki görevlerini ve gıda endüstrisindeki kullanım alanlarını açıklar.
Modül Adı: Proteinler Modülün Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Bilimsel yöntemlere uygun olarak proteinlerin yapılarını, çeşitlerini, genel özelliklerini ve vücuttaki görevlerini tanımlar.
– Bilimsel yöntemlere uygun olarak proteinlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini örneklerle açıklar.

Kazanım 4: Bilimsel yöntemlere uygun olarak vitamin ve minerallerin yapılarını, çeşitlerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, vücuttaki görevleri ve gıda üretiminde kullanım alanlarını izah eder.
Modül Adı: Vitamin ve Mineraller Modülün Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Bilimsel yöntemlere uygun olarak vitaminlerin yapılarını, çeşitlerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, vücuttaki görevlerini ve gıda üretiminde kullanım alanlarını açıklar.
– Bilimsel yöntemlere uygun olarak minerallerin yapılarını, çeşitlerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, vücuttaki görevlerini ve gıda üretiminde kullanım alanlarını açıklar..

Kazanım 5: Bilimsel yöntemlere uygun olarak enzimlerin yapısal özelliklerini, enzim aktivitesini ve gıda endüstrisindeki kullanım alanlarını değerlendirir.
Modül Adı: Enzimler Modülün Süresi: 40/14 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Bilimsel yöntemlere göre enzim aktivitesini belirler.
– Bilimsel yöntemlere göre enzim faaliyetlerini kontrol altına alma yollarını açıklar.

Kazanım 6: Bilimsel yöntemlere ve sağlıklı beslenme kurallarına uygun olarak gıdanın yapısında doğal olarak bulunan ve üretimden tüketime kadar olan aşamalarda gıdalara bulaşan toksik maddeleri açıklar.
Modül Adı: Gıdalardaki Toksik Maddeler Modülün Süresi: 40/14 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Bilimsel yöntemlere ve sağlıklı beslenme kurallarına uygun olarak gıdanın yapısında doğal olarak bulunan toksik maddeleri sorgular.
– Bilimsel yöntemlere ve sağlıklı beslenme kurallarına uygun olarak gıda işleme ve tüketim sürecinde gıdalara bulaşan toksik maddeleri sorgular.

Kazanım 7: Bilimsel yöntemlere ve tekniğine uygun olarak bitkisel ve hayvansal gıdalardaki pigmentlerin kimyasal ve fonksiyonel özelliklerini, gıda işleme sırasında pigmentlerdeki değişimleri izah eder.
Modül Adı: Gıdalardaki Pigmentler ve Fenolik Bileşikler
Modülün Süresi: 40/12 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Bitkilerdeki fenolik bileşikleri ve doğal renk maddelerini açıklar.
– Hayvansal gıdalardaki doğal renk maddelerini açıklar.

Kazanım 8: Bilimsel yöntemlere uygun olarak gıda bileşimindeki suyu, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik’e göre içilebilir suyun tüm özelliklerini ve su kirliliğini önleme yöntemlerini açıklar.
Modül Adı: Su Modülün Süresi: 40/12 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe ve bilimsel yöntemlere uygun olarak içilebilir suyun özelliklerini tarif eder.
– Bilimsel yöntemlere uygun olarak gıda bileşimindeki suyu, su kirliliğini ve suyun kimyasal yapısının düzeltilmesi yöntemlerini izah eder.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz