Maddede temel değişimler ve ölçümler modül kitabı

Maddede temel değişimler ve ölçümler modül kitabı

Maddede temel değişimler ve ölçümler modül kitabı

Gıda teknolojisi alanı Laboratuvar Tekniği megep ders modülleri aşağıdadır. Modülleri indirmek için;

Modül Adı Durum
Bileşik Oluşumu ve Hesaplamaları Hazırlanıyor
Hacim Ölçümü (GIDA) Hazır / İndir
Isı, Sıcaklık ve Hal Değişimi Hazırlanıyor
Karışımları Ayırma ve Saflaştırma Hazırlanıyor
Kütle Ölçümü (GIDA) Hazır / İndir
Madde ve MOL Hazırlanıyor
Maddede Kimyasal Değişimler Hazırlanıyor
Yoğunluk ve Kıvam Ölçümü Hazır / İndir

Maddede temel değişimler ve ölçümler çerçeve öğretim programı

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uluslararası ölçü sistemlerine uygun kütle, hacim, yoğunluk/kıvam ölçümü yapma ve maddedeki fiziksel, kimyasal değişimleri inceleme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Haftalık Ders Saati:4

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uluslararası birimlere ve tekniğine uygun tartım işlemlerini uygular.
Modül Adı: Kütle Ölçümü Modülün Süresi: 40/16 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak verilen maddenin uluslararası birimlere göre kütle ölçümünü yapar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak verilen maddeden uluslararası birimlere göre istenilen miktarda tartım alır.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğe uygun olarak sıvıların, boyutları belli olan düzgün şekilli katıların ve boyutları belli olmayan, suda çözünmez katıların hacimlerini ölçer.
Modül Adı: Hacim Ölçümü Modülün Süresi: 40/16 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sıvıların hacmini uluslararası birimlere göre ölçer.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak boyutları belli katıların hacmini uluslararası birimlere göre ölçer.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak suda çözünmeyen boyutları belli olmayan katıların hacmini uluslararası birimlere göre ölçer.

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uluslararası yoğunluk birimlerine ve tekniğine göre katı ve sıvı maddelerin yoğunluklarını belirler ve sıvıların viskozitesini ölçer.
Modül Adı: Yoğunluk ve Kıvam Ölçümü Modülün Süresi: 40/18 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Katıların yoğunluğunu uluslararası birimlere göre ifade eder.
– Kuralına uygun olarak piknometre ve areometrelerle sıvıların yoğunluğunu uluslararası birimlere göre ifade eder.
– Sıvıların viskozitesini iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak analiz tekniğine uygun olarak ölçer.

Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kimyasal kurallara ve tekniğe uygun saf madde ve karışımların özelliklerini açıklar, homojen veya heterojen karışımlar oluşturur.
Modül Adı: Madde ve Mol Modülün Süresi: 40/20 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kimyasal kurallara uygun saf madde ve karışımını karşılaştırır, bileşik formüllerini yazar ve okur.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kimyasal kurallara uygun katı veya sıvı homojen ve heterojen karışım oluşturur.

Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kimyasal kurallara ve tekniğe uygun karışımları uygun yöntemlerle ayırır.
Modül Adı: Karışımları Ayırma ve Saflaştırma Modülün Süresi: 40/10 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kimyasal kurallara ve tekniğe uygun karışımları süzme ile ayırır.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kimyasal kurallara ve tekniğe uygun karışımları ekstraksiyonla ayırır.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kimyasal kurallara ve tekniğe uygun karışımları kristallendirme ile ayırır.

Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kimyasal kurallara ve tekniğe uygun damıtma tekniklerini uygular, maddedeki ısı değişimlerini hesaplar.
Modül Adı: Isı, Sıcaklık ve Hâl Değişimi Modülün Süresi: 40/20 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Tekniğine uygun olarak hâl değişimi durumlarındaki ısıyı hesaplar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kimyasal kurallara ve tekniğe uygun olarak karışımları damıtma ile ayırır.

Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kimyasal kurallara, formüle ve tekniğe uygun elementlerden bileşik oluşturur, kimyasal değişim hesaplamalarını yapar.
Modül Adı: Bileşik Oluşumu ve Hesaplamaları
Modülün Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kimyasal kurallara, formüle ve tekniğe uygun elementlerden bileşik oluşturur.
– Kimyasal kurallara uygun olarak kimyasal değişim hesaplamalarını yapar.

Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kimyasal kurallara, formüle ve tekniğe uygun asit ve bazlardan tuz üretir, kimyasal reaksiyon ısılarını ve bağ enerjilerini hesaplar.
Modül Adı: Maddede Kimyasal Değişimler
Modülün Süresi: 40/20 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kimyasal kurallara, formüle ve tekniğe uygun asit ve bazdan tuz üretir.
– Kimyasal kurallara uygun olarak nötrleşme ısısını hesaplar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz