Gıda Mikrobiyolojisi Dersi Modül Kitabı

Gıda Mikrobiyolojisi Dersi Modül Kitabı

Gıda Mikrobiyolojisi Dersi Modül Kitabı

10. sınıf baraj dersi olan bu derste bulunan modüller; Gıda-Mikroorganizma İlişkisi modülü, Temel Mikrobiyoloji modülüdür. Gıda teknolojisi alanı Gıda Mikrobiyolojisi megep ders modülleri aşağıdadır. Modülleri indirmek için;

Modül Adı Durum
Gıda-Mikroorganizma İlişkisi Hazır / İndir
Temel Mikrobiyoloji Hazır / İndir

Gıda Mikrobiyolojisi Dersi Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mikrobiyolojik yöntemlere uygun olarak mikroorganizmaları gözlemlemesi, gıdalarda mikroorganizma gelişiminin ve gıda zehirlenmelerinin engellenmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Haftalık Ders Saati: 4

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mikrobiyolojik yöntemleri kullanarak mikroorganizmaları gözlemler.
Modül Adı: Temel Mikrobiyoloji Modülün Süresi: 80/74 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bakterileri mikrobiyolojik yöntemleri kullanarak gözlemler.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mayaları mikrobiyolojik yöntemleri kullanarak gözlemler.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda küfleri mikrobiyolojik yöntemleri kullanarak gözlemler.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda virüs, alg ve protozoaları mikrobiyolojik yöntemleri kullanarak gözlemler.

Kazanım 2: Gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörleri, mikroorganizmaların gıdalara bulaşma kaynaklarını ve gıda zehirlenmelerini izah eder.
Modül Adı: Gıda-Mikroorganizma İlişkisi Modülün Süresi: 80/70 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Mikrobiyolojik yöntemlere göre gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen iç ve dış faktörleri gözlemler, bu faktörlerin kontrol edilme yöntemlerini açıklar.
– Mikrobiyolojik yöntemlere göre gıdalarda mikrobiyal bulaşma kaynaklarını gözlemler, bulaşma kaynaklarını engelleme yollarını açıklar.
– Mikrobiyolojik tekniklere uygun olarak gıda zehirlenmelerini inceler, zehirlenmelerin engellemesi için yapılması gerekenleri açıklar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz