Harita Tapu Kadastro Alanı Modül Kitapları

Harita Tapu Kadastro Alanı Modül Kitapları

Harita Tapu Kadastro Alanı Modül Kitapları

Harita alanını genel olarak bir tanımlarsak bu alanda; tapu ve sicillerin tutulması ve kadastro çalışmaları yapabilmek için arazide çalışabilecek yeterlilikte teknisyen ve teknikerler yetiştirmeyi amaçlanır. Aşağıda Harita Tapu Kadastro Alanına ait tüm derslerin megep modül kitaplarını bulabilirsiniz.

Temel Mesleki Uygulamalar Modül Kitabı

Modül Adı Durum
Aynî Haklar Hazır / İndir
Hukuk Düzeni Hazır / İndir
Kişi ve Aile Hukuku Hazır / İndir
Miras Hukuku Hazır / İndir
Taşınmaz Mülkiyeti Hazır / İndir

Temel Mesleki Uygulamalar megep modül kitabı

Modül Adı Durum
Açı Ölçme Hazır / İndir
Harita Çizim Hazırlığı Hazır / İndir
Harita Temel Bilgileri Hazır / İndir
İş Hukuku Hazır / İndir
Kroki (Harita) Hazır / İndir
Tapu Sicil Başvuruları Hazır / İndir
Tapu Sicil Kütükleri Hazır / İndir
Uzunluk Ölçme Hazır / İndir

Harita Hesapları modülleri

Modül Adı Durum
Alan Hesapları Hazır / İndir
Geometrik Hesaplamalar Hazır / İndir
Koordinat Sistemleri Hazır / İndir
Trigonometrik Fonksiyonlar Hazır / İndir

Medeni hukuk dersi modülleri

Modül Adı Durum
Aynî Haklar Hazır / İndir
Hukuk Düzeni Hazır / İndir
Kişi ve Aile Hukuku Hazır / İndir
Miras Hukuku Hazır / İndir
Taşınmaz Mülkiyeti Hazır / İndir

Akitli-Akitsiz Tapu İşlemleri Modül Kitabı

Modül Adı Durum
Akit ve Miras Yoluyla Mülkiyet Nakli Hazır / İndir
İrtifak Hakları Hazır / İndir
İsteğe Bağlı Mülkiyet Nakli Hazır / İndir
Kat Mülkiyeti Hazır / İndir
Mülkiyet Şerhi Hazır / İndir
Paylaşım Yoluyla Mülkiyet Nakli Hazır / İndir
Rehin Ve Terkin Hazır / İndir
Resmi Senet-tescil İstem Belgesi Hazır / İndir
Teknik Nitelikli Tapu İşlemleri Hazır / İndir

Arazi Ölçme ve Hesapları 

Modül Adı Durum
Arazi Hazırlıkları Hazır / İndir
Detay Ölçmeleri Hazır / İndir
Gps Hazır / İndir
Nokta Konumları Hazır / İndir
Poligon Hesapları Hazır / İndir
Yükseklik Ölçme Hazır / İndir
Zemine Uygulama Hazır / İndir

Bilgisayarlı Harita Çizimi dersi modülleri

Modül Adı Durum
Cad Menüleri Hazır / İndir
Hesap İşlemleri Hazır / İndir
İmar Uygulaması Hazır / İndir
Proje Oluşturma Hazır / İndir

Borçlar Hukuku ders modülleri

Modül Adı Durum
Borç İlişkileri Hazır / İndir
Borçların Doğuşu Hazır / İndir

Ceza hukuku dersinin modüller

Modül Adı Durum
Ceza ve Suç Hazır / İndir
Suç Çeşitleri Hazır / İndir

Coğrafi Bilgi Sistemleri ders modülleri

Modül Adı Durum
Coğrafi Bilgi Sistemini Planlama Hazır / İndir
Veri Kullanımı Hazır / İndir
Veri Toplama Hazır / İndir

Harita Çizimi ders modülleri

Modül Adı Durum
Eş Yükseklik Eğrileri Hazır / İndir
Harita Çizim Uygulamaları Hazır / İndir

İdare Hukuku modülleri

Modül Adı Durum
İdare Ve İdare Hukuku Hazır / İndir
Kamu Düzeni Hazır / İndir

İmar Uygulamaları modülleri

Modül Adı Durum
Arazi Değişikliği İşlemleri Hazır / İndir
Arazi Toplulaştırması Hazır / İndir
İmar Planı Uygulamaları Hazır / İndir
Kamulaştırma Haritaları Hazır / İndir
Yola Ait İmar Uygulamaları Hazır / İndir

Medeni Usul ve İcra İflas ders modülleri

Modül Adı Durum
İcra-İflas Hukuku Hazır / İndir
Medeni Usul Hukuku Hazır / İndir

Kadastral kontroller Megep modülleri

Modül Adı Durum
Ayırma Haritalarının Kontrolü Hazır / İndir
Kamulaştırma Haritalarının Kontrolü Hazır / İndir
Parselasyon Ve Sınırlandırma Haritalarının Kontrolü Hazır / İndir
Tescile Konu Değişiklik İşlemleri Hazır / İndir
Tescile Konu Olmayan Talebe Bağlı İşlemler Hazır / İndir
Yola Terk Ve Yoldan İhdas Haritalarının Kontrolü Hazır / İndir

Kadastro Hukuksal İşlemler dersi modül

Modül Adı Durum
Kadastro Yenileme Çalışması Hazır / İndir
Kadastro Yenileme Hazırlıkları Hazır / İndir
Taşınmaz Malların Hukuki Durumlarının Kesinleşmesi Hazır / İndir
Taşınmaz Malların Hukuki Durumlarının Tespiti Hazır / İndir

Özel Ölçmeler dersinin modülleri

Modül Adı Durum
Enerji Nakil Hattı Haritaları Hazır / İndir
Kestirme Hesapları Hazır / İndir
Küçük Nokta Ve Yan Nokta Hesapları Hazır / İndir
Yer Altı Ölçmeleri Hazır / İndir

Resmi Yazışmalı İşlemler dersinin modülleri

Modül Adı Durum
Belirtme İşlemleri Hazır / İndir
Resmî İstemli Şerhler Hazır / İndir
Resmî Yazı Talepleri Hazır / İndir
Tahsis Suretiyle Tescil Hazır / İndir
Tapu Kütüğüne Tescil Hazır / İndir

Tüzel Kişilerin Tapu İşlemleri ders modülleri

Modül Adı Durum
Ana Sözleşmeyle Kurulmuş Tüzel Kişiler Hazır / İndir
Kanunla Kurulmuş Tüzel Kişiler Hazır / İndir
Tüzükle Kurulmuş Tüzel Kişiler Hazır / İndir
Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimi Hazırlanıyor

Yol Uygulamaları modülleri

Modül Adı Durum
İstikşaf Hazır / İndir
Yol Aplikasyonu Hazır / İndir
Yol Etüdü Hazır / İndir
Yol Projesi Hazır / İndir

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz