Kişisel Bakım Ders Megep Modül Kitabı

Kişisel Bakım Ders Megep Modül Kitabı

Kişisel Bakım Ders Megep Modül Kitabı

Kişisel bakım dersinin modülleri; Boşaltım İhtiyaçları modülü, Kişisel Bakım İhtiyaçları modülü, Vücut Temizliği modülü ve Yaşam Alanı Düzenleme modülüdür.

Modül Adı Durum
Boşaltım İhtiyaçları Hazır / İndir
Kişisel Bakım İhtiyaçları Hazır / İndir
Vücut Temizliği Hazır / İndir
Yaşam Alanı Düzenleme Hazır / İndir

Kişisel Bakım Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; hijyen kuralları, kişisel bakım, vücut temizliği, boşaltım ihtiyacının karşılanması, yaşam alanının düzenlenmesi, çalışma alanında kendi iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Haftalık Ders Saati: 4

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun hasta/yaşlının kişisel bakımını yapar.
Modül Adı: Kişisel Bakım İhtiyaçları Modülün Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hasta/yaşlıya tekniğine uygun el ve yüz bakımı yapar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hasta/yaşlıya tekniğine uygun ağız bakımı yapar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hasta/yaşlıya tekniğine uygun saç/sakal bakımı yapar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hasta/yaşlıya tekniğine uygun ayak bakımı yapar.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun hasta/yaşlının vücut temizliğini yapar/yaptırır.
Kazanım 3: Tekniğine uygun yatak yapar.
Modül Adı: Vücut Temizliği Modülün Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hasta/yaşlının kıyafet değişimini tekniğine uygun yapar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hasta/yaşlının genital bölge temizliğini tekniğine uygun yapar/yaptırır.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Hasta/yaşlıya tekniğine uygun banyo yaptırır.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Hasta/yaşlıya tekniğine uygun yatak banyosu yaptırır.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yatak yapma tekniğine göre hasta yatağı yapar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun içinde hasta olan yatağı yapar.

Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hasta/yaşlının boşaltım ihtiyaçlarını karşılar.
Modül Adı: Boşaltım İhtiyaçları Modülün Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun ördek/sürgü verir.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğe uygun prezervatif sonda takar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak idrar ve gaitasını tutamayan hasta/yaşlıya bakım
yapar.
Kazanım 5: Güvenlik ilkeleri doğrultusunda hasta/yaşlının yaşam alanını düzenler.
Kazanım 6: Güvenlik ilkeleri doğrultusunda çalışma alanında kendi iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alır.
Modül Adı: Yaşam Alanını Düzenleme Modülün Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Güvenlik ilkeleri doğrultusunda hasta/yaşlının fiziksel yaşam alanını düzenler.
– Güvenlik ilkeleri doğrultusunda hasta/yaşlının sosyal yaşamını düzenler.
– Güvenlik ilkeleri doğrultusunda hasta/yaşlının yaşam alanında güvenlik tedbirlerini alır.
– Güvenlik ilkeleri doğrultusunda çalışma alanında bireysel iş sağlığı ve güvenliğini sağlar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz