Hasta ve Yaşlı Hızmetlerı Alanı Megep Modülleri

Hasta ve Yaşlı Hızmetlerı Alanı Megep Modülleri

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı Megep Modülleri

Sağlık sektörünün hızla geliştiği ülkemizde hasta ve yaşlı hizmetleri alanı mezunları avantajlı bir alan olma yolunda hızla ilerlemiştir. Hasta ve yaşlı hizmetleri alanı bu yüzden önemli bir eğitim vermekte ve mezunlarına iş bulma konusunda avantajlar sunmaktadır. Hasta ve yaşlı sayısının nüfus hızımızla aynı paralellikle arttığı günümüzde kalifiye eleman ihtiyacı vardır. Çoğunun kazanımlara dayalı olarak hazırlandığı modülleri aşağıdan indirebilirsiniz.

Sağlık hizmetleri alanı ile hasta ve yaşlı hizmetleri alanı modülleri arasında bazı modüller ortaktır.

Kişisel bakım modülleri

Modül Adı Durum
Boşaltım İhtiyaçları Hazır / İndir
Kişisel Bakım İhtiyaçları Hazır / İndir
Vücut Temizliği Hazır / İndir
Yaşam Alanı Düzenleme Hazır / İndir

Anatomi ve Fizyoloji dersi modülleri

Modül Adı Durum
Dolaşım Sistemi Hazır / İndir
Duyu Organları Hazır / İndir
Endokrin Sistem Hazır / İndir
Hareket Sistemi Hazır / İndir
Sindirim Sistemi Hazır / İndir
Sinir Sistemi Hazır / İndir
Solunum Sistemi Hazır / İndir
Üreme Sistemi Hazır / İndir
Üriner Sistem (Boşaltım sistemi) Hazır / İndir
Vücudun Temel Yapısı Hazır / İndir
Vücut Sıvıları, Elektrolitleri ve Kan Hazır / İndir

Ofis Programları dersi modülleri pdf

Modül Adı Durum
Elektronik Tablolama Hazır / İndir
Kelime İşlemci Hazır / İndir
Sunu Hazırlama Hazır / İndir

Sağlık Hizmetlerinde İletişim modülleri

Modül Adı Durum
İletişim Süreci Hazır / İndir
Kişiler Arası İletişim Hazır / İndir
Sağlıkta İletişim Hazır / İndir
Toplumsal İletişim Hazır / İndir

Genel beslenme dersinin modülleri

Modül Adı Durum
Besin Ögeleri ve Besin Grupları Hazırlanıyor
Hastalıklara Özel Beslenme Hazırlanıyor
Özel Durumlarda Beslenme Hazırlanıyor

Aktif Yaşlanma dersi modülleri

Modül Adı Durum
Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma Hazırlanıyor
Yaşlı Hizmetleri Hazırlanıyor

Bakım Teknikleri Dersi Modülleri

Modül Adı Durum
Evde Bakım Hizmetleri Hazır / İndir
Hasta-Yaşlının Beslenmesi Hazırlanıyor
Hasta-Yaşlının Transferi Hazır / İndir
Terminal Dönem ve Sonrası İşlemler Hazırlanıyor
Yaşam Bulguları Hazır / İndir

Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ders modülleri

Modül Adı Durum
Enfeksiyon Hastalıkları Hazırlanıyor
Enfeksiyon Hastalıklarında Koruyucu Önlemler Hazır / İndir
Enfeksiyon Kontrolü Hazır / İndir

Hasta ve Yaşlı Psikolojisi Modülleri

Modül Adı Durum
Psikoloji İle İlgili Temel Kavram ve Olgular Modülü Hazırlanıyor
Kişilik Özellikleri Hazır / İndir
Duyguları Kontrol Etme Hazır / İndir
Hasta ve Yakınlarına Psikolojik Destek Hazır / İndir
Afet ve Travmalarda Psikolojik Destek Hazır / İndir
Şiddet, İhmal ve İstismar
Ruh Sağlığı ve Psikolojik Bozukluklar Hazırlanıyor

Rehabilitasyon dersinin modülleri

Modül Adı Durum
Aktivite ve Uğraş Terapisi Hazır / İndir
Rehabilitasyon Hizmetleri Hazır / İndir

Temel İlaç Bilgisi dersinin megep modülleri

Modül Adı Durum
Dolaşım ve Solunum Sistemine Etkili İlaçlar Hazır / İndir
Farmakoloji İle İlgili Temel Kavramlar Hazır / İndir
Kemoterapötik İlaçlar Hazır / İndir
Sindirim ve Üriner Sisteme Etkili İlaçlar Hazır / İndir
Sinir ve Endokrin Sisteme Etkili İlaçlar Hazır / İndir

Tıbbi Terminoloji dersi megep modülleri

Modül Adı Durum
Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Deriye İlişkin Tıbbi Terimler Hazır / İndir
Hareket ve Sinir Sistemi İle Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimler Hazır / İndir
İnsan Anatomisine İlişkin Terimler Hazır / İndir
Kardiyovasküler Sistem İle Kan ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Tıbbi Terimler Hazır / İndir
Solunum ve Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler Hazır / İndir
Üriner, Genital ve Endokrin Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler Hazır / İndir

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz