Hastalıklar Bilgisi Dersi Megep Modülleri

Hastalıklar Bilgisi Dersi Megep Modülleri

Hastalıklar Bilgisi Dersi Megep Modülleri

Hastalıklar Bilgisi dersinin Modülleri; Dolaşım Sistemi ve Kan Hastalıkları Modülü, Eklem ve Duyu Organları Hastalıkları Modülü, Endokrin Sistem Hastalıkları Modülü, Sindirim Sistemi Hastalıkları Modülü, Sinir Sistemi Hastalıkları Modülü, Solunum Sistemi Hastalıkları Modülü ve Üro-Genital Sistem Hastalıkları Modülüdür.

Modül Adı Durum
Dolaşım Sistemi ve Kan Hastalıkları Hazır / İndir
Eklem ve Duyu Organları Hastalıkları Hazır / İndir
Endokrin Sistem Hastalıkları Hazır / İndir
Sindirim Sistemi Hastalıkları Hazır / İndir
Sinir Sistemi Hastalıkları Hazır / İndir
Solunum Sistemi Hastalıkları Hazır / İndir
Üro-Genital Sistem Hastalıkları Hazırlanıyor

Hastalıklar Bilgisi Megep Çerçeve Programı

Bu derste öğrenciye; solunum, dolaşım, kan, sindirim, endokrin, sinir, ürogenital sistem, eklem ve duyu organları, immün sistemler ve alerji hastalıkları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması
amaçlanmaktadır. Haftalık Ders Saati: 5

Kazanım 1: Üst ve alt solunum yolu hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Solunum Sistemi Hastalıkları
Modülün Süresi: 40/20 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Üst solunum yolu hastalıklarını açıklar.
– Alt solunum yolu hastalıklarını açıklar.

Kazanım 2: Dolaşım sistemi hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Dolaşım Sistemi Hastalıkları
Modülün Süresi: 40/20 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Kalp hastalıklarını gruplandırarak açıklar.
– Koroner damar hastalıklarını açıklar.
– Periferik damar hastalıklarını açıklar.
– Kan basıncı bozukluklarını açıklar.

Kazanım 3: Kan hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Kan Hastalıkları
Modülün Süresi: 40/20 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Anemileri gruplandırarak açıklar.
– Pıhtılaşma bozukluklarını açıklar.
– Lösemileri açıklar.

Kazanım 4: Sindirim sitemi hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Sindirim Sistemi Hastalıkları
Modülün Süresi: 40/25 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Özofagus ve mide hastalıklarını açıklar.
– İnce ve kalın bağırsak hastalıklarını açıklar.
– Karaciğer ve safra kesesi hastalıklarını açıklar.

Kazanım 5: Endokrin sistem hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Endokrin Sistem Hastalıkları
Modülün Süresi: 40/20 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Hipofiz bezi hastalıklarını açıklar.
– Troid ve paratiroid bezi hastalıklarını açıklar.
– Pankreas hastalıklarını açıklar.
– Sürrenal bez hastalıklarını açıklar.

Kazanım 6: Santral sinir sistemi ve serebrovasküler hastalıkları ayırt eder.
Modül Adı: Sinir Sistemi Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Santral sinir sistemi hastalıklarını açıklar.
– Serebrovasküler hastalıkları açıklar.
Kazanım 7: Üriner sistem hastalıklarını ayırt eder.
Kazanım 8: Kadın ve erkek genital sistem hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Üro-Genital Sistem Hastalıkları
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Üriner sistem hastalıklarını açıklar.
– Kadın genital sistem hastalıklarını açıklar.
– Erkek genital sistem hastalıklarını açıklar.

Kazanım 9: Eklem ve Duyu organları hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Eklem ve Duyu Organları Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Eklem hastalıklarını açıklar.
– Duyu organları hastalıklarını açıklar.

Kazanım 10: İmmün sistem ve alerjik hastalıkları ayırt eder.
Modül Adı: İmmünolojik ve Alerjik Hastalıklar
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Otoimmün bozuklukları açıklar.
– Alerjik hastalıkları açıklar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz