İdare Hukuku Modül Kitabı

İdare Hukuku Modül Kitabı

İdare Hukuku Modül Kitabı

Harita Tapu Kadastro alanı İdare Hukuku dersinin modülleri; İdare Ve İdare Hukuku modülü ve Kamu Düzeni modülüdür.

Modül Adı Durum
İdare Ve İdare Hukuku Hazır / İndir
Kamu Düzeni Hazır / İndir

İdare Hukuku Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; Kamu Hukuku’na uygun olarak idare ve İdare Hukuku ve kamu hizmetlerini oluşturan temel esaslar ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Önerilen Haftalık Ders Saati: 2

Kazanım 1: Türk İdare Hukuku’na uygun olarak idare hukukunun esaslarını açıklar.
Modül Adı: İdare ve İdare Hukuku Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Türk İdare Hukuku’na uygun olarak idare ve idare hukukunu oluşturan temel ilkeleri açıklar.
– Medeni Usul Hukuku’nun mevzuatına uygun olarak merkezi ve mahallî idare teşkilatlarını açıklar.
– Türk İdare Hukuku’na uygun olarak hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarını açıklar.
– Türk İdare Hukuku’na uygun olarak idari işlemleri açıklar.

Kazanım 2: Türk İdare Hukuku’na uygun olarak kamu düzeninin yapısını açıklar.
Modül Adı: Kamu Düzeni Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Türk İdare Hukuku’na uygun olarak kamu hizmeti ve kamu düzenini açıklar.
– Türk İdare Hukuku’na uygun olarak kamu görevlilerinin konumlarını açıklar.
– Türk İdare Hukuku’na uygun olarak kamu mallarıyla ilgili temel esasları açıklar.
– Türk İdare Hukuku’na uygun olarak idarenin sorumluluğunu açıklar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz