Resmi Yazışmalı İşlemler Modülleri

Resmi Yazışmalı İşlemler Modülleri

Resmi Yazışmalı İşlemler Modülleri

Resmi Yazışmalı İşlemler dersinin modülleri; Belirtme İşlemleri modülü, Resmi İstemli Şerhler modülü, Resmi Yazı Talepleri modülü, Tahsis Suretiyle Tescil modülü ve Tapu Kütüğüne Tescil modülüdür.

Modül Adı Durum
Belirtme İşlemleri Hazır / İndir
Resmî İstemli Şerhler Hazır / İndir
Resmî Yazı Talepleri Hazır / İndir
Tahsis Suretiyle Tescil Hazır / İndir
Tapu Kütüğüne Tescil Hazır / İndir

Resmi Yazışmalı İşlemler Çerçeve Programı

Bu derste öğrenciye; tapu kütüklerine şerh ve beyan işlemlerini, kanunların öngördüğü tescil işlemlerini ve ilgili Resmi kurumlardan gelen yazılara, yönetmelik ve usulüne uygun tescil ve cevap verebilme işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Önerilen Haftalık Ders Saati: 4

Kazanım 1: Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun tapu kütüğü işlemlerini yapar.
Modül Adı: Tapu Kütüğüne Tescil Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak şerh işlemlerini yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak beyan işlemlerini yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak tescil işlemlerini yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak tescil hatalarının düzeltilmesi işlemlerini yapar.

Kazanım 2: Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve İcra İflas Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak Resmi istemli şerh işlemleri yapar.
Modül Adı: Resmi İstemli Şerhler Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve İcra İflas Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak tacirin ticareti terk ettiğine dair şerh yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak harcamalara katılma payı şerhi yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’un ilgili maddelerine uygun olarak henüz kesinleşmemiş ilam, “Davalıdır.” şerhini yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’un ilgili maddelerine uygun olarak ortaklığın giderilmesi şerhini yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Kamulaştırma Kanunu’na uygun olarak kamulaştırma şerhi yapar.

Kazanım 3: Tapu Sicil Tüzüğü’ne, Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetmeliği’nin ilgili maddesine, İmar Kanunu’na, İmar Affı Kanunu’na, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu’na, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na, Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği’ne, Gayrimenkul Mevzuatı, Harçlar Kanunu ve Medeni Kanun’a uygun belirtme (beyanlar hanesi) işlemlerini yapar.
Modül Adı: Belirtme İşlemleri Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetmeliği’nin ilgili maddesine uygun olarak yenileme belirtmesi yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve İmar Kanunu’na uygun olarak imarla ilgili belirtmeler yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve İmar Kanunu’na uygun olarak İmar Affı Kanunu’na göre belirtme yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu’na uygun olarak sulama ve toplulaştırma alanları için belirtme yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na uygun olarak kültür ve tabiat varlıkları için belirtme yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği’ne uygun olarak askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri için belirtme yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği’ne uygun olarak teferruatın yazımını yapar.
– Kat Mülkiyeti Kanunu, Tapu Sicil Tüzüğü, Gayrimenkul Mevzuatı, Harçlar Kanunu ve Medeni Kanun’a uygun olarak diğer müdürlük ile müşterek yapılan işlemin tescilini yapar.

Kazanım 4: Tapu Sicil Tüzüğü’ne, Gecekondu Kanunu’na, Afet Kanunu’na, Toprak ve Tarım Reformu Kanunu’na, İskân Kanunu’na, Köy Yerleşim Alanlarını Uygulama Yönetmeliği’ne uygun tahsis suretiyle tescil yapar.
Modül Adı: Tahsis Suretiyle Tescil Modülün Önerilen Süresi: 40/38 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Gecekondu Kanunu’na uygun olarak tahsis suretiyle tescil yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve İmar Kanunu’na uygun olarak İmar Kanunu uygulamasına göre tescil yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Köy Yerleşim Alanlarını Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olarakköy yerleşim alanlarında tahsis suretiyle tescil yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne, Toprak ve Tarım Reformu Kanunu’na uygun olarak Toprak ve Tarım Reformu Kanunu’na göre tahsis suretiyle tescil işlemi yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve İskân Kanunu’na uygun olarak İskân Kanunu’na göre tahsis suretiyle tescil yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Afet Kanunu’na uygun olarak Afet Kanunu’na göre tahsis suretiyle tescil yapar.
Kazanım 5: Tapu sicil tüzüğüne uygun Resmi yazı ile tapu uygulamaları yapar.
Modül Adı: Resmi Yazı Talepleri Modülün Önerilen Süresi: 40/38 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak vergi ve icra dairesinden gelen haciz istemini yapar.
– Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak mahkemelerden gelen ihtiyati tedbir istemini yapar.
– Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak iflas dairesinden gelen iflas istemini yapar.
– Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak icra tetkik merci hâkimliğinden gelen iflas anlaşması ( konkordato) istemini yapar.
– Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak belediyelerden gelen yol harcamalarına katılma payı istemini yapar.
– Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak icra dairesinden gelen ipoteğin paraya çevrilmesi istemini yapar.
– Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak istemin reddi işlemini yapar.
– Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak tereddüt edilen konu hakkında bölge müdürlüğüne görüş yazısı yazar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz