Javascript Çok Boyutlu Diziler

Javascript Çok Boyutlu diziler

Dizilere değişik türde değerler atanabilir. Dizinin herhangi bir
elemanına dizi değişkeni atarsak çok boyutlu bir dizi elde edilir. Çok boyutlu dizileri en iyi anlamanın yolu, satır ve sütunlardan oluşan tablolara benzetmektir. Bu tablonun satırında birden fazla veri olacağına göre verinin hem satır hem de sütun numarası vardır. 

Çok boyutlu dizilerdeki elemanlara ulaşmak için öncelikle dıştaki dizinin sonra ise içteki dizinin index numarası belirtilmelidir. 

var ogrenci=new Array(); 
ogrenci[0]=new Array("volkan","melek"); 
ogrenci[1]=new Array("web tasarım","grafik ve animasyon"); 
alert(ogrenci[0][0]); // volkan 
alert(ogrenci[0][1]); // melek 
alert(ogrenci[1][0]); // web tasarım 
alert(ogrenci[1]10]); // grafik ve animasyon

Aşağıdaki örnekte ogrenciler adlı biri dizi tanımlanıp, ardından dizinin her elemanına başka bir dizi atanarak işlem yapılmaktadır. Ardından iki adet iç içe for döngüsü ile elemanlar ekrana yazdırılmaktadır.

var ogrenciler=new Array();

ogrenciler[0]=new Array(100,"Ahmet","Öz");
ogrenciler[1]=new Array(200,"Muhittin","Böcek");
ogrenciler[2]=new Array(300,"Fatma","Usluer");
ogrenciler[3]=new Array(400,"Aslı","Öztürk");


for(var i=0;i<=ogrenciler.length-1;i++)
{
  
  for(var j=0;j<=2;j++)
  {
    document.write(ogrenciler[i][j]+ " ");
    }
   document.write("<br />");
  }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir