Javascript Fonksiyon Kullanımı, Fonksiyon Örnekleri

Javascript konumuz fonksiyonlar, Bu makalemizde javascript fonksiyon kullanımını örnekler ile pekiştirmeye çalışacağız. Fonksiyonlar, Program içinde bir işlevi yerine getiren, programın değişik yerlerinde birden fazla şekilde kullanılabilen kod bloklarıdır. Programlama dillerinde fonksiyon denir. Programın her yerinde istenildiği zaman çağrılıp kullanılabilen küçük programcıklardır.

Javascript dilinde fonksiyon tanımlama

Fonksiyon ismi verildikten sonra ( ) parantez açılır. Bu parantezlerin içinde parametre değerleri olabilir yada olmaz.

Function fonksiyon_adı()
{
Çalışacak kod bloğu
}

Parametresiz fonksiyonlar

Fonksiyona herhangi bir değişken göndermeyen fonksiyonlardır. Direk fonksiyonun kendisini çağırır ve çalıştırır. Aşağıdaki örnekte girilen ismin 20 defa alt alta görüntülenmiştir. 

Javascript Fonksiyon Örneği -1

function yazdır()
{
var isim=prompt(“isminizi giriniz…);
for (var i=1;i<20;i++)
{
document.write(isim+”<br>”);
}
yazdır();

Javascript Fonksiyon Örneği -2

Aşağıdaki örnekte toplama fonksiyonu ile girilen iki sayının toplamının hesaplanması ve alert deyimi ile görüntülenmesi fonksiyon içinde yapılmıştır.

function toplama() 
{
var sayi1 = parseInt(prompt("Birinci sayıyı giriniz:", ""));
var sayi2 = parseInt(prompt("İkinci sayıyı giriniz:", ""));
alert(parseInt(sayi1+sayi2));
}
toplama();

Aynı örneği parametreli fonksiyon şeklinde yapalım; bu parametreli fonksiyonlara örnek olmuş olacak.

Javascript Fonksiyon Örneği -3

function toplama(a,b)
{
var sonuc=a+b;       
alert(parseInt(sonuc));
}
var sayi1 = parseInt(prompt("Birinci sayıyı giriniz:", ""));
var sayi2 = parseInt(prompt("İkinci sayıyı giriniz:", ""));
toplama(sayi1,sayi2);

Yazılan fonksiyona değer gönderip fonksiyonda işlenmesini sağlayabilir ve sonucu geri alabiliriz. Parametreli fonksiyon işlenecek değişkenleri programdan gönderen fonksiyonlardır. Toplanacak iki sayı fonksiyondan değilde html sayfadan girilip fonksiyona gönderilmektedir. İki sayı fonksiyonda toplanıp sonuç alert ile görüntülenmektedir.

Javascript Fonksiyon Örneği -4

Kullanıcıdan isim ve yaş bilgilerini alıp kaç gün, kaç saat ve kaç dakika yaşadığını hesaplayan bir javascript fonksiyonu yazalım.

function aybul(a,b)
{
   var gun=yas*365;
   var saat=gun*24;;
   var dakika=saat*60;

document.write(gun+”gün yaşadınız+”<br>”);
document.write(saat+”dakika yaşadınız+”<br>”);
document.write(dakika+”dakika yaşadınız+”<br>”);
}

var ad = parseInt(prompt("Adınızı giriniz:", ""));
var yas = parseInt(prompt("Yaşınızı giriniz:", ""));
aybul (ad,yas);

Fonksiyon çalıştıktan sonra bir veri almak istediğimizde return deyimini kullanmamız gerekir.

Sayının karesini hesaplayan ve uygulamaya sayısal değer olarak dahil eden fonksiyon.

Function karesi(x)
{
var kare=x*x;
return kare;
}
alert(karesi(2));
alert(karesi(5));
alert(karesi(7));

Javascript Fonksiyon Kullanımı Örnek 6

Aşağıdak fonksiyonda fahrenhayt girilen sıcaklık değeri celcius’a çevrilmektedir.

function sicaklik_cevir(fahrenhayt)
{
return (5 / 9) * (fahrenhayt - 32);
}
var sicaklik = parseInt(prompt("Sıcaklık değerini girin...:", ""));
alert(sicaklik_cevir(sicaklik));

Javascript Fonksiyon Kullanımı Örnek 6

Aşağıdaki geriye değer döndüren fonksiyon kullanımına diğer bir örnek vardır. Girilen iki sayının birbirine bölümünden kalanı hesaplayıp kalan değer geriye return deyimi ile döndürme işlemi yapılmıştır. Geriye dönen değer alert fonksiyonu ile ekrana mesaj olarak çıkartılmıştır.

function topla(a, b) 
{
return a % b;         // sayi1'in sayi2'ye bölümünden kalanı döndürür
}
var sayi1 = parseInt(prompt("Birinci sayıyı giriniz:", ""));
var sayi2 = parseInt(prompt("İkinci sayıyı giriniz:", ""));
alert(topla(sayi1,sayi2));

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir