Javascript Diziler, Javascript Dizi Tanımlama ve Örnekler

Diziler aynı veri türündeki değerleri tek bir yerde saklamamızı sağlamaya yarayan değişkenlerdir. Bu sayede onlarca, yüzlerce veriye aynı yöntemle ulaşılabilir ve kolayca kullanılabilir.

Dizi mantığını şöyle düşünelim bir sınıftaki öğrencilerin okul numarası bilgilerini programda kullandığımızı varsayalım. O sınıfta 35 kişi varsa öğrencilerin okul numarası 35 ayrı değişkende tutulacaktır. Bu numaralara sonradan erişmek istediğimizde değişken isimlerini unutmamız gerekir ve ayrı ayrı bu verileri çekmekten başka seçeneğimiz yoktur.

İşte bu noktada verilerin daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmek için dizilerden faydalanmamız şarttır. Dolayısıyla bu sınıfa ait öğrencilerin numaraların örneğin; bilişim[0], bilişim[1]…. Bilişim[32] şeklinde dizi değişkenleri oluşturulabilir.

Javascript Dizi Tanımlama

Javascript dizi tanımlanın birden fazla yolu vardır. Bu yollarda ilki;
Boş bir dizi oluşturup içeriğini sonradan ekleme yöntemidir;

var dizi_ismi=new Array()
Dizi tanımlama için önce var kelimesini yazmak ve sonrada dizinin adını yazmak gereklidir.
var gunler=new Array();
gunler[0]=”pazartesi”
gunler[1]=”salı”;
gunler[2]=”çarşamba”;
gunler[3]=”perşembe”;
gunler[4]=”cuma”;


Burada dizi elemanlarını sırayla 0,1,2,3 ve 4 nolu index numaralarına yerleştirdik. Dizilerde ndex numarası 0’dan başlar, bunu unutmayalım.
Aynı diziyi 2. Yöntemle oluşturalım.

var gunler=new Array(“pazartesi”, “Salı”,”Çarşamba”,”Perşembe”,”Cuma”);
// Burada değerler virgülle birbirinden ayrılarak girilmiş oldu.
var ogrenciler=(“Ali”,”Osman”,”Murat”);
Alert(oğrenciler[1]);  // Osman döner

Javascript Dizi Örneği: 10 elemanlı notlar dzisine klavyeden prompt ile değerler girelim ve sonra o değerleri sıralatalım.

var notlar=new Array(10);

for (var i=0;i<10;i++)
notlar[i]=promp(i+". elemana değer giriniz..");
notlar.sort(); 
// diziye girilen elemanlar küçükten büyüğe sıralandı.
for (var i=0;i<10;i++)
document.write(notlar[i]);

Diziye yeni eleman ekleme

push( ):Dizinin sonuna yeni bir eleman eklemek için kullanılır.

var sayilar=new Array(1,2,3,4);
sayilar.push(5);
sayilar.push(6);
alert(sayilar) // 1,2,3,4,5,6

Length( ):Dizi uzunluğunu bulmaya yarar.

var meyveler = ["Elma", "Armut", "Portakal"];
alert(meyveler.length); // 3

Pop( ):Dizinin sonundaki elemanı kaldırmak için kullanılır.

var sayilar=new Array(1,2,3,4);
sayilar.pop();
alert(sayilar) // 1,2,3

Unshift( ):Dizinin başına eleman eklemek için kullanılır.

var sayilar=new Array(1,2,3,4);
sayilar.unshift("0");
alert(sayilar) // 0,1,2,3,4

Shift( ):Dizinin başındakini kaldırır.

var sayilar=new Array(1,2,3,4);
sayilar.shift();
alert(sayilar) // 2,3,4

Delete( ):Dizide istenilen elemanı silmek için kullanılır.

var sayilar=new Array(1,2,3,4);
delete sayilar[1];
alert(sayilar) // 1,3,4

Splice( ):Dizide istenilen bölüme eleman eklemeyi veya eleman silmeyi sağlar.

var sayilar=new Array(1,2,3,4);
sayilar.splice(0,2);
alert(sayilar) // 1,3,4

indexOf( ); Dizide geçen kelimeyi aramamızı sağlar. Uzun dizilerde ise kelimenin, dizinin kaçıncı elemanı olduğunu gösterir.

var sayilar=new Array(1,2,3,4);
alert(sayilar.indexOf("2") // 1

typeof ( ): Bir değişkenin ne tür bir veri türü olduğunu belirtir.

var sayilar = new Array["sıfır", "bir", "iki", "beş", 1, 2, 3];
document.write(typeof(sayilar[3])); //string

Reverse( ): Dizi elemanlarını ters çevirmeye yarar.

var sayilar=new Array(1,2,3,4);
alert(sayilar); // 1,2,3,4
sayilar.reverse();
alert(sayilar);  // 4,3,2,1

Sort( ):Dizi elemanlarını sıralamaya yarar.

var sayilar=new Array(1,3,4,2); 
var harfler=new Array("e","c","b","d"); 
sayilar.sort(); harfler.sort(); 
alert(sayilar); // 1,2,3,4 
alert(harfler); // b,c,d,e
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir