Programlama Temelleri 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

1-Klavyeden kişinin ağırlık bilgisi kilogram olarak girilecektir. Girilen kiloya göre kişinin; zayıf, iyi, şişman veye obez olduğunu bulan programı yazınız.

 • 0-45 zayıf
 • 46-80 iyi
 • 81-90 şişman
 • 90 ve fazlası obez
Console.WriteLine("Kilonuzu girin");
int kilo= Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (kilo > 0 && Kilonuz < 46)
   {
  Console.WriteLine("Zayıf");
   }
  if (kilo >= 46 && Kilonuz < 81)
   {
   Console.WriteLine("İyi");
   }
   if (kilo >=81 && Kilonuz < 91)
   {
    Console.WriteLine("Şişman");
   }
  else
   Console.WriteLine("Obez");
   Console.ReadKey();

2-  1’den 100’e kadar olan sayıları ekrana alt alta yazdıran programı for döngüsü ile yapınız

for (int i = 1; i <= 100; i++)
     {
      Console.WriteLine(i);
     } 

3- 1 den 100 e kadar olan sayılar içinde 5’e tam bölünenlerin adedini ve toplamını bulan programı yapınız.

int toplam = 0,say=0;
for (int i = 1; i <= 100; i++)
{
if (i % 5 == 0)
{
toplam =toplam + i;
say++;
}
}
Console.WriteLine("5’e bölünenlerin toplamı=" + toplam);
Console.WriteLine("Sayı adeti=" + say);
Console.ReadKey();
}

4-Kaç çeşit döngü vardır? Yazınız.

 • For döngüsü
 • Do while döngüsü
 • While döngüsü

5- Aşağıdaki programın ekran çıktısı nedir?

for (int i = 1; i <= 20; i=i+5)
{
Console.WriteLine(i);
}
}
Console.ReadKey();

Çıktı:

 • 1
 • 6
 • 11
 • 16

6-Aşağıdaki kod bloklarının çıktılarını yanlarına yazınız.

int x=0, y=0,toplam;
x=y++;
toplam = x + y;

x=0, y=1, toplam=1

int x=0, y=5,toplam;
x=++y;
toplam = x + 3;

x=6 , y=6, toplam=12

int x=3, y=2,toplam;
x=y--;
toplam = x + 3;

x=2, y=1. toplam=5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir