Javascript Do-While Döngü Kullanımı ve Örnekleri

Javascript do-while döngüsü diğer döngü olan while döngüsüne benzer, iki döngü arasındaki temel farklılık do-while döngüsündeki şartın başta değil sonda olmasıdır.

Dolayısıyla do-while döngüsünde koşul geçerli olsun ya da olmasın
döngü en az 1 defa çalışır. Çünkü ifadenin doğru olup olmadığına döngü sonunda bakılır.

Örnek 1- 1-20 arasında sayı üreten ve bu sayıyı bulana kadar kullanıcıdan sayı girişi isteyen javascript kodları

var min = 1;
var max = 20;
tahmin_sayisi=0;

var gizli_sayi = Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;

do {
  var sayi = parseInt(prompt("1-20 arasında bir sayı tahmini yapınız..);
  tahmin_sayisi++;
  if (sayi > gizli_sayi) {
 document.write("Girilen sayı büyük...");
  } else if (sayi < gizli_sayi) {
    document.write("Girilen sayı küçük...");
  } else if(sayi == gizli_sayi) {
    alert("Bravo! sayıyı doğru tahmin ettin..");
  }
} while (sayi != gizli_sayi);

Örnek 2:Ekrana 10 kere “Merhaba dünya” yazdıran do-while javascript kodları

var i=0;
 do
 {
  document.write((i+1) + " - Merhaba dünya"+"<br>");
  i++;
    }
 while (i<10)

Örnek 3- Ekrana 100’den geriye sayıları ikişer ikişer azalarak yazan javascript kodları

var i=100;
do
{
document.write((i+"<br>);
i--;
}
while (i>0)

Örnek 4-Klavyeden girilen mesajı yine klavyeden kaç kere alt alta yazdırılacağı bilgisi ile yazan

var i=1;
var mesaj,sayi;
 mesaj=prompt("mesajı giriniz: ");
 sayi=parseInt(prompt("Kaç defa yazılsın: "));
 do
 {
  document.write(i+ "-" + mesaj + "<br>");
  i++;
 }
 while (i<=sayi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir