Javascript Break, Continue Kullanım ve Örnekleri

Javascript döngü ile ilgili işlemler yapılırken sıklıkla kullanılan break ve continue deyimlerinin ne işe yaradığını bu yazımızda örneklerle beraber inceleyeceğiz.

Bazı programlarda döngü bitmesi gerekebilir, döngüden çıkmak gerekebilir (break) veya döngü bazı durumlarda bir sonraki değerden devam etmesi (continue) gerekebilir. Döngüde istenilen değere gelindiğinde döngüden çıkılması için break kullanılır.

var yazi="";
for (i = 0; i < 100; i++) 
{
document.write(i+"Döngü devam ediyor.."+"<br>");
if (i==2) 
  break;
}

Yukarıda döngü normalde 0’dan 99 olana kadar çalışacakken, döngüdeki i değeri 2 olduğunda break ile döngü sonlanacak ve program for döngüsü parantezi dışına çıkacaktır.

var meyveler= ["Elma", "Armut", "Portakal", "Muz"];
 var i;

 for( i=0;i<5; i++) {
  document.write((meyveler[i]+"<br>");
  if(i ==2) break;
 }

Kodların Çıktısı: meyveler dizisinin 2. index elemanı olan muza gelindiğinde döngü sonlanır. Çıktısı şu şekilde olur;

 • Elma
 • Armut
 • Portakal

Continue İfadesi:

Continue deyimi istenilen veya belirli bir koşul sağlandığında döngünün geçerli yinelemesini durdurmakta ve bir sonraki döngü değerinden döngüyü devam ettirmektedir.

Örneğin;

for (var i = 0; i < 5; i++) 
{

  if (i == 3) 
  { 
   continue; 
  }
  document.write(i+" ");
}

Ekran çıktısı: 0, 1, 2, 4, 5

Döngü değeri 3 olduğunda o kısım çalışmaz ama döngü break gibi sonlanmaz, sonraki değerden devam eder.

Continue Örneği 2

for (i = 0; i < 10; i++) {
if (i ==2 || i == 5 ) 
continue;
document.write("sayı "+i+"<br>");
}

Ekran Çıktısı:

sayı=1
sayı=3
sayı=4
sayı=6
sayı=7
sayı=8
sayı=9

for (var i = 0; i < 5; i++)
{
if (i % 2==0)
{
continue;
}
document.write(i+" ");
}

Ekran Çıktısı:

1 3 5 7 9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir