Javascript For Döngü Örnekleri

Javascript for düngüsünü örnekler vererek açıklayacağız. Javascript for düngüsünün yazılımı şu şekildedir;

for (başlangıç değeri; koşul; artış miktarı)

1-1’den 10’a kadar olan sayıları alt alta gelecek şekilde yazan javascript kodları (1 ve 10 dahil)

<script type="text/javascript">
 for (var i = 1; i <= 10; i++)
 document.write(i+ "<br>")</script>

2-1’den 100’e kadar olan sayılardan çift ve tek olanları ayrı ayrı alt alta gelecek şekilde yazan javascript kodları (1 ve 100 dahil)

<script type="text/javascript">
 for (var i = 1; i <= 100; i++) 
{
 if (i % ==1)
 document.write(i+ "<br>")
}
// tek sayılar alt alta yazıldı
for (var i = 1; i <= 100; i++) 
{
 if (i % ==0)
 document.write(i+ "<br>")
}
// çift sayılar alt alta yazıldı
 </script>

3-Ekranda girilen ismi 10 kez alt alta isim yazdıran JavaScript örneği.

var ad=prompt("Yazdırılacak kelimeyi girin...);
for(var i=1;i<=10;i++)
	{
		document.write(ad +"<br>");
	}

4-1-1000 arası 4’e ve 5’e tam bölünen sayıları ekrana yazdıran javascript kodları

// 4'e ve tam bölünme demek, 20'ye tam bölünme demektir, dolayısıyla sayının 20'ye bölümünden kalan 0'dır.
for(var i=1;i<=1000;i++)
	{
if (i%20==0)
  document.write(i+"<br>");
	}

5-2’lerin çarpım tablosunu ekrana yazdıran javascript kodları

<script type="text/javascript">
    for (var i = 1; i <= 10; i++) {
      document.write("2*" + i + "=" + 2 * i + "<br>");
    }
  // 2 sayısını döngüden gelen değerle çarptırdık.
  </script>

6- Kullanıcının klavyede girdiği metni büyüterek ekranda yazdıran javascript kodları

var yazi=prompt("Yazdırılacak Metni Giriniz...");
for (var i = 6; i > 0; i--) 
{ 
 document.write("<h"+i+">"+yazi+"</h"+i+">");
}
//h etiketinin değerini 1'den 6'ya kadar döngüyle değiştirdik.

// font size ile yapalım

for (var i = 0; i < 5; i++) 
{ 
 document.write("<span style='font-size:" + i + 5 + "px;'>megepmoduller.gen.tr</span><br/>");
}

7-100’den geriye 2’şer 2’şer yazan javascript kodları

<script type="text/javascript">
 for (var i = 100; i >=1; i=i-2)
// döngü 100'den başlayıp geriye doğru sayacak, sayarken 1'er azalacak
 document.write(i+ "<br>")</script>

8-Kullanıcının girdiği kelimeyi kullanıcının girdiği sayı kadar alt alta yazdıran javascript kodları

<script type="text/javascript">
    var metin = prompt("Alt alta yazılacak mesajı girin...");
    var sayi = prompt("Kaç defa yazılacak ?");
    var i;
    for (i = 0; i < parseInt(sayi); i++) {
      document.write(metin + "<br/> ");
    }
  </script>

9- 1’den girilen sayıya kadar çift sayıları ekrana yazdıran javascript kodları

for (var i = 1; i <= 10; i++)
 { if (i%2==0)
  adet++
}
document.write("1-100 arasındaki çift sayıların adedi" + adet);

10-Girilen iki sayı arasındaki sayıları ekranda gösteren javascript kodları. Örneğin; 5 ve 10 girildiğinde ; 5,6,7,8,9,10 sayılarını alt alta gösterecek

 var sayi1= prompt("İlk sayıyı girin...");
 var sayi2= prompt("İkinci sayıyı girin...");
  for (var i = sayi1; i <=sayi2; i++)
  document.write(i+ "<br/> ");
// döngünün başlangıç değeri sayı1'e eşitleniyor, döngünün bitiş değeri de sayi2 olacak şekilde ayarlanıp arasındaki tüm sayılar görüntüleniyor.

11- 1-20 arası sayıların toplamını hesaplayan javascript kodları.

<script type="text/javascript">
var toplam=0;
for(i=1;i<=20;i++)
{
toplam=toplam+i;
}
document.write("1-20 arasındaki sayıların toplamı="+toplam);
</script>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir