Javascript Mantıksal Operatörler (Mod alma, ==, <=, >=, !=)

Mantıksal Operatörler

Javascript ile karşılaştırma yapılırken değerler karşılaştırıp sonuç olarak boolean yani true (doğru) yada false (yanlış) bir değer üretir. Akış denetimi yani karşılaştırma (if) yaparken sıklıkla kullanılmaktadır.

  • < (küçük),
  • > (büyük),
  • <= (küçük eşit)
  • >= (büyük eşit)
var sayi1=10;
var sayi2=20;
document.write(sayi1>sayi2);  //false
document.write(sayi1<sayi2);  //true
document.write(sayi1>=sayi2);  //false
document.write(sayi1<=sayi2);  //true

== Eşit Operatörü

var sayi1=10;
var sayi2=20;
document.write(sayi1==sayi2);  //false

=== Operatörü

İki değişkenin hem türü hem de değeri aynı ise sonuç true olur.

var x=12;
var y="12";
if ( x==y ) // Sonuç true, değerler aynı
if ( x===y )  // Sonuç false, değerler aynı fakat türleri farklı

!= Eşit değildir Operatörü

İfadelerin eşit olmaması durumunda true değerini döndüren operatördür.

var sayi1=10;
var sayi2=20;
if (sayi1!=sayi2) // false

Mantıksal Operatörler

Koşulların tümünün gerçekleşmesi yani true olması durumudur, şartlardan herhangi biri gerçekleşmezse false döner.

Aşağıdaki örnekte a değişkeninin değerinin 10’dan küçük ve b değişkenin değerinin 3’ten büyük olması durumunda, ekranda şartlar doğru ifadesi yazdırılacaktır.

 

Mantıksal VE operatörü (&&)

var a=10;
var b=3;
if(a>3 && b>3)
document.write("Şartlar doğru");
else
document.write("Şartlar yanlış");

Yukarıdaki örnekte a>3’den fakat b>3 olmadığından (b=3) ilk karşılaştırma false olur. Dolayısıyla ekranda “Şartlar yanlış” mesajı çıkar.

Mantıksal VEYA operatörü (||)

Koşullardan herhangi birinin doğru olması durumunda true döner.
Aşağıdaki örnekte a değişkeninin değerinin 10’dan küçük ve b değişkenin değerinin 3’ten büyük olması durumunda, ekranda şartlar doğru ifadesi yazdırılacaktır.

var a=10;
var b=30;
if(a>3 || b>3)
document.write("Şartlar doğru");
else
document.write("Şartlar yanlış");

Yukarıdaki örnekte a>3’den büyük olduğundan true döner. b sayısı 3’den büyük olmamasına rağmen tek şartın gerçekleşmesi yüzünden true dönmüştür. Dolayısıyla ekranda “Şartlar doğru” mesajı çıkar.

Değil Operatörü (!)

İfadenin tersinin alınmasını sağlayan operatördür.

var a=10;
var b=30;
document.write(!(a>b)); 
//a>b olmadığından ilk etapta false ama değili alındığından true değeri döner

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir