Javascript Matematiksel İşlemler (İşlem önceliği, kısaltmalar)

JavaScript Matematiksel İşlemler

Programlamanın temeli matematiğe dayandığı için matematik kuralları programlama dillerinde uygulanır. Javascript matematiksel işlemler konumuzda işlem önceliği, matematiksel kısaltmalar, mod operatörü ve konuya ait çeşitli örnekler bulabileceksiniz. 

Programlama da işlem önceliği sırası şu şekildedir;

  • Öncelikle parantez içi
  • Çarpma-bölme ve mod alma işlemi
  • Toplama-çıkarma işlemi

Yukarıdaki işlemlerden biri yan yana ise bu durumda öncelik kendi aralarında soldan sağa olmak durumundadır.

Örneğin;
6/3*2= ? işleminde çarpma ve bölme işlem önceliği sırası aynıdır fakat yan yana olduklarında soldan sağa olacağından;

6/3=2 2*2=4 sonucuna ulaşılır.

Kalanı Bulma (Mod Alma İşlemi)

Bölme işleminde kalan sayıyı bulmaya yönelik bir matematiksel işlemdir. Javascript dilinde diğer bir çok dil de olduğu gibi mod operatörü % karakteridir.

Örneğin 8 sayısının 3’e bölümünden kalanı bulmak için 8 % 3 şeklinde yazabiliriz. Sonuç 2 olacaktır. Mod operatörü bir çift sayıyı bulmak için kullanılabilir. Sayının çift olduğunun kontrolü 2’ye tam olarak bölünmesi yani 2’ye bölümünden kalanının 0 olması demektir.

Örnek: Girilen sayının çift olup olmadığını bulan javascript kodları

var a;
a = parseInt(prompt("Sayıyı giriniz......");
if (a % 2==0)
document.write("Sayı çifttir..");
else
document.write("Sayı tektir..");

Örnek-2:Programlama da işlem önceliği ile ilgili örnek:

var a,b,c;
a=10;
b=5;
c=a*b+10/a*b+a%3*b;
document.write("c="+c");
document.write("a="+a);
document.write("b="+b);

c=a*b+10/a*b+a%3*b

ifadesinden sırasıyla

  • c=10*5+10/10*5+10%3*5
  • c=50+1*5+1*5
  • c=50+5+5
  • c=60 sonucu çıkar

Javascript Matematiksel Kısaltmalar

Örneğin numerik bir x değişkeninin değerinin 1 artmasını istersek;

x = x + 1;

x ++ ;

x += 1 ;

ifadelerinden birini kullanmamız yeterlidir.

Aynı şekilde x değişkeninin değerinin 1 azalmasını istersek;

x = x - 1;

x -- ;

x -= 1 ;

ifadelerinden birini kullanmamız yeterlidir.

Ayrıca çarpma, bölme, kalanı bulma işlemlerinde de kısaltma kullanabiliriz.

x = x * 2 ; yerine x *= 2 ;

x = x / 3 ; yerine x /= 3;

x = x % 5 ; yerine x %= 5;

Matematiksel kısaltmalara örnek kod bloğu;

var x=5;
var y=3;
var z=4;

x*=4; // x=20; (x=5*4)
y/=3; // y=1;  (y=y/3)
z%=x; // z=4   (4 % 20 den 4'ün 20'ye bölümünden kalan 4 olduğundan)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir