Kadastral kontroller modülleri

Kadastral kontroller modülleri

Kadastral kontroller modülleri

Kadastral kontroller dersinin modülleri; Ayırma Haritalarının Kontrolü modülü, Kamulaştırma Haritalarının Kontrolü modülü, Parselasyon Ve Sınırlandırma Haritalarının Kontrolü modülü, Tescile Konu Değişiklik İşlemleri modülü, Tescile Konu Olmayan Talebe Bağlı İşlemler modülü ve Yola Terk Ve Yoldan İhdas Haritalarının Kontrolü modülüdür

Modül Adı Durum
Ayırma Haritalarının Kontrolü Hazır / İndir
Kamulaştırma Haritalarının Kontrolü Hazır / İndir
Parselasyon Ve Sınırlandırma Haritalarının Kontrolü Hazır / İndir
Tescile Konu Değişiklik İşlemleri Hazır / İndir
Tescile Konu Olmayan Talebe Bağlı İşlemler Hazır / İndir
Yola Terk Ve Yoldan İhdas Haritalarının Kontrolü Hazır / İndir

Kadastral kontroller çerçeve öğretim programı

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadastroda tescile konu olmayan talebe bağlı işlemleri, tescile konu değişiklik işlemleri ve kontrol işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Önerilen Haftalık Ders Saati: 4

Kazanım 1: Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre tescile konu olmayan talebe bağlı işlemler yapar.
Modül Adı: Tescile Konu Olmayan Talebe Bağlı İşlemler Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre harita plan örneği çıkarır.
– Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre parseli yerinde gösterir.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak İmar Kanunu ve Kadastro Kanunu’na göre aplikasyon yapar.

Kazanım 2: İmar Kanunu ve Kadastro Kanunu’na göre tescile konu olan değişiklik işlemleri yapar.
Modül Adı: Tescile Konu Değişiklik İşlemleri Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İmar Kanunu ve Kadastro Kanunu’na göre birleştirme ile ilgili teknik çalışmalar yapar.
– İmar Kanunu ve Kadastro Kanunu’na göre cins değişikliği ile ilgili teknik çalışmalar yapar.
– İmar Kanunu ve Kadastro Kanunu’na göre irtifak hakkı ile ilgili teknik çalışmalar yapar.
– İmar Kanunu ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre düzeltmeler yapar.

Kazanım 3: İmar Kanunu ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre ayırma haritalarının kontrolünü yapar.
Modül Adı: Ayırma Haritalarının Kontrolü Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İmar Kanunu ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre ayırma haritaları yapar.
– İmar Kanunu ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre ayırma haritaları için teknik çalışmalar yapar.
– İmar Kanunu ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre ayırma haritalarının kontrol işlemlerini yapar.

Kazanım 4: İmar Kanunu ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre yola terk ve yoldan ihdas haritalarının kontrolünü yapar.
Modül Adı: Yola Terk ve Yoldan İhdas Haritalarının Kontrolü
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İmar Kanunu ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre yola terk haritaları için teknik çalışmalar yapar.
– İmar Kanunu ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre yoldan ihdas haritaları için teknik çalışmalar yapar.
– İmar Kanunu ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre yola terk ve yoldan ihdas haritalarının kontrol işlemlerini yapar.

Kazanım 5: İmar Kanunu ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre parselasyon ve sınırlandırma haritalarının araziye uygunluğunu kontrol eder.
Modül Adı: Parselasyon ve Sınırlandırma Haritalarının Kontrolü
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İmar Kanunu ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre parselasyon haritaları yapar.
– İmar Kanunu ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre parselasyon haritalarının kontrol işlemlerini yapar.
– Tescile Konu Harita ve Planlar Yönetmeliği, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre sınırlandırma haritalarının kontrol işlemlerini yapar.

Kazanım 6: İmar Kanunu, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ve Kamulaştırma Kanunu’na göre kamulaştırma haritalarının araziye uygunluğunu kontrol eder.
Modül Adı: Kamulaştırma Haritalarının Kontrolü
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İmar Kanunu, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ve Kamulaştırma Kanunu’na göre kamulaştırma haritaları yapar.
– İmar Kanunu, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ve Kamulaştırma Kanunu’na göre kamulaştırma haritalarının kontrol işlemlerini yapar

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz