Kadastro Hukuksal İşlemleri Modül Kitabı

Kadastro Hukuksal İşlemleri Modül Kitabı

Kadastro Hukuksal İşlemler Modül Kitabı

Kadastro Hukuksal İşlemler dersinin modülleri; Kadastro Yenileme Çalışması modülü, Kadastro Yenileme Hazırlıkları modülü, Taşınmaz Malların Hukuki Durumlarının Kesinleşmesi modülü, Taşınmaz Malların Hukuki Durumlarının Tespiti modülüdür.

Modül Adı Durum
Kadastro Yenileme Çalışması Hazır / İndir
Kadastro Yenileme Hazırlıkları Hazır / İndir
Taşınmaz Malların Hukuki Durumlarının Kesinleşmesi Hazır / İndir
Taşınmaz Malların Hukuki Durumlarının Tespiti Hazır / İndir

Kadastro Hukuksal İşlemler Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; kadastroda taşınmaz malların hukuki durumlarını tespit edebilme ve kadastroda yenileme çalışması yapabilme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Önerilen Haftalık Ders Saati: 3

Kazanım 1: Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre taşınmaz malların hukuki durumunu tespit eder.
Modül Adı: Taşınmaz Malların Hukuki Durumlarının Tespiti Modülün Önerilen Süresi: 40/21 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre kadastro çalışmasına ön hazırlık yapar.
– Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre kadastro çalışma alanı sınırını tespit eder.
– Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre ada bölüm krokisi çizer.
– Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre ada mevki ilanı yapar.

Kazanım 2: Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre taşınmaz malların hukuki durumunu kesinleştirir.
Modül Adı: Taşınmaz Malların Hukuki Durumlarının Kesinleşmesi
Modülün Önerilen Süresi: 40/33 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre parsel sınırlandırması yapar.
– Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre sınırlandırma krokisi çizer.
– Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre kadastro tutanağı düzenler.
– Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre askı cetvellerini düzenleyerek ilan eder.
– Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre kesinleşmiş tutanakları tapu kütüğüne kayıt eder.

Kazanım 3: Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre kadastro yenileme hazırlığı yapar.
Modül Adı: Kadastro Yenileme Hazırlıkları Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre yenileme raporu düzenler.
– Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre taşınmaz malların sınırlandırmasını yapar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre zeminde mevcut sınırlar ile yapı ve tesisleri ölçüp ada krokisine uygular.

Kazanım 4: Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre kadastro yenileme çalışması yapar.
Modül Adı: Kadastro Yenileme Çalışması Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre dengeleme planı yapar.
– Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre yenileme tutanağı hazırlar.
– Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre ada raporu düzenler.
– Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre eski paftaları geçersiz sayma işlemini yapar.
– Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre kadastro belgelerinin dosyalama ve arşivleme işlemini yapar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz