Özel Ölçmeler Dersi Modül Kitabı

Özel Ölçmeler Dersi Modül Kitabı

Özel Ölçmeler Dersi Modül Kitabı

Özel Ölçmeler dersinin modülleri; Enerji Nakil Hattı Haritaları modülü, Kestirme Hesapları modülü, Küçük Nokta Ve Yan Nokta Hesapları modülü, Yer Altı Ölçmeleri modülüdür.

Modül Adı Durum
Enerji Nakil Hattı Haritaları Hazır / İndir
Kestirme Hesapları Hazır / İndir
Küçük Nokta Ve Yan Nokta Hesapları Hazır / İndir
Yer Altı Ölçmeleri Hazır / İndir

Özel Ölçmeler Dersi Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; küçük nokta ve yan nokta hesapları yapma, kestirme hesapları yapma, enerji nakil hattı haritaları çizme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Önerilen Haftalık Ders Saati: 2

Kazanım 1: Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun küçük nokta ve yan nokta hesapları yapar.
Modül Adı: Küçük Nokta ve Yan Nokta Hesabı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun küçük nokta hesabı yapar.
– Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun yan nokta hesabı yapar.
– Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun dik ayak ve dik boy hesabı yapar.
Kazanım 2: Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun kestirme hesapları yapar.
Modül Adı: Kestirme Hesapları Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun ileriden kestirme hesabı yapar.
– Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun geriden kestirme hesabı yapar.

Kazanım 3: Enerji nakil hattı haritaları çizer.
Modül Adı: Enerji Nakil Hattı Haritaları Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Enerji nakil hattı etüt çalışmaları yapar.
– Hesap ve profil çizimi yapar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak direklerin aplikasyonunu yapar

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz