Medeni Hukuk Dersi Modülleri

Medeni Hukuk Dersi Modülleri

Medeni Hukuk Dersi Modülleri

Medeni hukuk dersinin modülleri; Aynî Haklar modülü, Hukuk Düzeni modülü, Kişi Ve Aile Hukuku modülü, Miras Hukuku modülü ve Taşınmaz Mülkiyeti modülüdür.

Modül Adı Durum
Aynî Haklar Hazır / İndir
Hukuk Düzeni Hazır / İndir
Kişi ve Aile Hukuku Hazır / İndir
Miras Hukuku Hazır / İndir
Taşınmaz Mülkiyeti Hazır / İndir

Medeni Hukuk Dersi Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; hukukun temel kavramları, Medeni Kanun’un temel ilkeleri, kişiler ve aile hukuku ile miras hukukunun temel kavram ve kuramları, eşya hukukunun temel esasları, taşınmaz mülkiyeti ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Haftalık Ders Saati: 3

Kazanım 1: Medeni Kanun’a göre medeni hukuku oluşturan esasları açıklar.
Modül Adı: Hukuk Düzeni Modülün Süresi: 40/30 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Medeni Kanun’a göre temel hukuk kavramlarını açıklar.
– Medeni Kanun’a göre hak kavramını açıklar.
– Medeni Kanun’a göre Medeni Kanun’un başlangıç hükümlerini açıklar.
– Medeni Kanun’a göre hukukun kaynaklarını açıklar.

Kazanım 2: Medeni Kanun’a göre kişi ve aile hukukunu açıklar.
Modül Adı: Kişi ve Aile Hukuku Modülün Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Medeni Kanun’a göre kişiler hukukunu açıklar.
– Medeni Kanun’a göre aile hukukunu açıklar.

Kazanım 3: Medeni Kanun’a göre miras hukukunu oluşturan esasları açıklar.
Modül Adı: Miras Hukuku Modülün Süresi: 40/18 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Medeni Kanun’a göre miras ve mirasçılığı açıklar.
– Medeni Kanun’a göre murisin iradesine dayanan mirasçılığı açıklar.
– Medeni Kanun’a göre mirasın açılmasını açıklar.

Kazanım 4: Medeni Kanun’a uygun Eşya Hukuku’nun temel esaslarını açıklar.
Modül Adı: Ayni Haklar Modülün Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Medeni Kanun’a göre eşya hukukunun genel esaslarını açıklar.
– Medeni Kanun’a göre ayni hakları açıklar.
– Medeni Hukuk’a u göre zilyetliği açıklar.
– Medeni Kanun’a göre mülkiyet hakkını açıklar.

Kazanım 5: Medeni Kanun’a göre taşınmaz mülkiyetini eşya hukukuna uygun açıklar.
Modül Adı: Taşınmaz Mülkiyeti Modülün Süresi: 40/12 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Medeni Kanun’a göre gayrimenkul mülkiyetini açıklar.
– Medeni Kanun’a göre kat mülkiyetinin nasıl kurulacağını açıklar.
– Medeni Kanun’a göre menkul mülkiyetini açıklar.
– Medeni Kanun’a uygun sınırlı ayni hakları açıklar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz