Mesleki Metinler Megep Modül Kitabı

Mesleki Metinler Megep Modül Kitabı

Mesleki Metinler Megep Modül Kitabı

Modül Adı Durum
Etkin Okuma Hazır / İndir
Mesleki Yazıları Yazma Hazır / İndir
Resmi Yazılar Hazırlanıyor

Mesleki Metinler Megep Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; mesleki metinleri etkin okuma ve yazmayla ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Haftalık Ders Saati: 2

Kazanım 1: Hızlı ve etkin okuma tekniklerini kullanarak, verilen metni doğru ve anlayarak okur.
Modül Adı: Etkin Okuma Modülün Süresi: 40/18 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Okumanın mesleki ve toplumsal önemini kavrayarak okuma yöntem ve tekniklerini uygular.
– Hızlı okuma tekniklerine göre hızlı okur.
– Verilen metni doğru ve anlayarak okur.

Kazanım 2: Tanıtım yazıları, davetiye, açılış konuşması, broşür, el ilanı, afiş, basın bülteni, basın bildirisi, basın kiti ve raporunu kurallarına göre hazırlar.
Modül Adı: Mesleki Yazıları Yazma Modülün Süresi: 40/32 ders Saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımlar

– Yazım kurallarına dikkat ederek tanıtım yazısı yazar.
– Yazım kurallarına dikkat ederek davetiye içeriği yazıp tasarlar.
– Açış ve açılış konuşması hazırlar.
– Broşür, el ilanı, afiş yazısı hazırlar.
– Yazım tekniklerine uygun basın bülteni yazar.
– Raporlama tekniklerine uygun rapor yazar.

Kazanım 3: Resmî yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmeliğe göre resmi yazılar yazar ve bunları postaya hazırlar.
Modül Adı: Resmî Yazılar Modülün Süresi: 40/22 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Resmî yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmeliğe göre resmî yazıların 1.derece bölümlerini oluşturur.
– Resmî yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmeliğe göre resmî yazıların 2. derece bölümlerini oluşturur.
– Resmî yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmeliğe göre resmî yazıları postaya hazırlar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz