Temel iletişim Modülleri (Halkla İlişkiler)

Temel iletişim Modülleri (Halkla İlişkiler)

Temel iletişim Modülleri (Halkla İlişkiler)

Modül Adı Durum
İletişim Süreci ve Türleri Hazır / İndir
İletişimde Etkili Drama Hazır / İndir
Kitle İletişimi Hazır / İndir

Temel iletişim Modülleri (Halkla İlişkiler)

Bu derste öğrenciye; etkili iletişim kurma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 3

Kazanım 1: İletişim sürecine ve iletişim türlerine uygun olarak etkili iletişim kurar.
Modül Adı: İletişim Süreci ve Türleri Modülün Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Sürecin ögelerine uygun etkili iletişim kurar.
– İletişim türlerine uygun iletişim kurar.

Kazanım 2: Kitle iletişim araçlarını kullanarak kitle iletişimi kurar.
Modül Adı: Kitle İletişimi Modülün Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Kitle ile etkili iletişim kurar.
– Mesaj ve hedefe uygun kitle iletişim aracını seçer.

Kazanım 3: Drama oyunlarını ve drama oyunlarında kullanılan araçlar ile öfke, stres, zaman kontrol ve yönetimi yaparak etkili iletişim kurar.
Modül Adı: İletişimde Etkili Drama Modülün Süresi: 40/36ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Konuşma kurallarına uygun olarak drama ile etkili iletişim kurar.
– Drama oyunları araç gereçlerini hazırlayarak etkili iletişimde kullanır.
– Drama oyunlarından yararlanarak etkili iletişim kurar.
– Öfke kontrol ve yönetimi tekniklerine uygun sağlıklı iletişim kurar.
– Stres kontrol ve yönetimi stratejilerine uygun sağlıklı iletişim ortamı oluşturur.
– Zaman kontrol ve yönetimi tekniklerine uygun etkili iletişim kurar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz